HOME ⋅ prawo budowlane

prawo budowlane..

Odpowiedzialność za wypadek na budowie

Złożony charakter odpowiedzialności za wypadki w procesie budowlanym Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie kto jest odpowiedzialny za wypadek na budowie i na jakich zasadach odpowiedzialność prawna jest w tym zakresie realizowana. Przepisy tworzą w tym względzie mozaikę regulacji cywilnych, karnych, wykroczeniowych i administracyjnych. Od konkretnego przypadku, treści umów i organizacji wewnętrznej inwestora zależne będzie, …

Rozwój fotowoltaiki w Polsce – co „nowego” w prawie budowlanym?

Sprzyjające środowisko regulacyjne dla rozwoju fotowoltaiki Rok 2019 przyniósł korzystne zmiany dla funkcjonowania sektora fotowoltaiki w Polsce. Zmiany te widoczne były w sferze regulacyjnej, w której ustawodawca zmienił przepisy wpływające na rozwój fotowoltaiki w Polsce  m.in. w zakresie rozszerzenia definicji prosumenta i tym samym umożliwienia wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby przedsiębiorcom (więcej w artykule …

Zgłosić czy nie zgłosić? – odwieczne pytanie inwestora, a proponowane ułatwienia w projekcie zmian do ustawy Prawo budowlane

W listopadzie 2019 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa budowlanego. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że potrzeba wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1 wynika z chęci uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Pierwsze oceny zapowiadanych zmian wskazują na pozorne uproszczenie przedmiotowego …