„Usługi kompleksowego mycia elewacji oraz przeszkleń dla dwóch budynków zlokalizowanych w Poznaniu przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. pod numerami 404 i 406 oraz mycie przeszkleń i elewacji dla budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/03

UWAGA: W dniu 13 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do IDW (edytowalne)

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

UWAGA: W dniu 18 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_18032020

UWAGA: W dniu 20 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_20032020

UWAGA: W dniu 20 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ_20032020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin składania ofert: 25 marca 2020 roku, godz. 12.00

UWAGA: W dniu 25 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 1 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację o wyborze oferty 

Informacja o wyborze oferty