„Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2021/1

UWAGA: W dniu 12 marca 2021 Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zamawiającego Zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ_12032021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Tekst jednolity SWZ

UWAGA: W dniu 11 marca 2021 Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zamawiającego Zmianę treści SWZ.

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 19 marca 2021 roku godz. 12.00

Zmiana treści SWZ_11032021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA: W dniu 5 marca 2021 Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zamawiającego Zmianę treści SWZ.

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 15 marca 2021 roku godz. 12.00

Zmiana treści SWZ_05032021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA: W dniu 23 lutego 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej  Zmianę treści SWZ.

Zmiana treści SWZ 23.02.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Część II – SWZ_WCWI_wieze_chlodnicze_Wzor umowy_tj_20210223

UWAGA: W dniu 18 lutego 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej  Zmianę treści SWZ.

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 8 marca 2021 roku godz. 12.00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ_18.02.2021

UWAGA: W dniu 17 lutego 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej  Zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Wersja na dzień 17.02.2021r.: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 15 lutego 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej  Zmianę treści Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Wersja na dzień 15.02.2021r.: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 11 lutego 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ (IDW)

Załącznik nr 1a_Wykaz cen

Załączniki do IDW (edytowalne)

Wzór umowy 

Wersja na dzień 11.02.2021r.: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej
Szanowni Państwo,
ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).
Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 12 marca 2021 nasi Zamawiający będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.
Jak to wygląda w praktyce:
· Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
· Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
· Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk „Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
· W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)
Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/
Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/.
Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.
Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
Dodatkowo, w zamówieniach powyżej wartości 130 000 zł netto (zgodnych z Ustawą PZP), muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty w zależności od procedury.
W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).
Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.