„Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/12

UWAGA: W dniu 30 grudnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

Załącznik nr 1a_Wykaz cen

Załączniki do IDW (edytowalne)

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 8 stycznia 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ_08012020

Wzór umowy_tekst jednolity 

UWAGA: W dniu 25 stycznia 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 25 stycznia 2021 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania