„Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/05

UWAGA: W dniu 18 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentacją przetargową

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

Załączniki do IDW (edytowalne)

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: W dniu 24 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ_24032020

UWAGA: W dniu 26 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ_26032020

UWAGA: W dniu 26 marca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Zmianę treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ_26032020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1_7_do_OPZ

UWAGA: W dniu 8 kwietnia 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: W dniu 15 maja 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

UWAGA: W dniu 10 czerwca 2020 roku Pełnomocnik Zamawiającego opublikował na stronie internetowej Informację o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania