WYBÓR DOSTAWCY TABLICZEK INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OKRESIE 36 MIESIĘCY – UMOWA RAMOWA 2/ZW/2019

Zapytanie ofertowe_dostawa tablic_2_WCWI_19

Załącznik_1_Formularz Ofertowy_dostawa tablic_2_WCWI_19

Załącznik_2_Wzór umowy_2_WCWI_19

Załącznik_3_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_2_WCWI_19

Załącznik_4_Uszczegółowienie Zapytania ofertowego_2_WCWI_19

UWAGA: W dniu 22 marca 2019 roku Zamawiający udzielił wyjaśnień oraz dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapytania
Załącznik_3_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_2_WCWI_19_22032019

UWAGA: W dniu 27 marca 2019 roku Zamawiający udokonał zmiany treści Zapytania ofertowego.
Nowy termin składania ofert: 02.04.2019

Zmian treści zapytania

UWAGA: W dniu 1 kwietnia 2019 roku Zamawiający udzielił wyjaśnień treści Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia treści zapytania

UWAGA: W dniu 2 kwietnia 2019 roku Zamawiający udokonał zmiany treści Zapytania ofertowego.
Nowy termin składania ofert: 05.04.2019

Zmian treści zapytania

UWAGA: W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zamawawiający unieważnił postępowanie.

Unieważnienie postępowania