„Wykonanie 5 letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku nr 404. Przeprowadzenie okresowego przeglądu rocznego stacji transformatorowej 15/0,4kV K-779 zlokalizowanej w budynku nr 406. Wykonanie okresowego przeglądu głównych i piętrowych wyłączników pożarowych prądu w budynkach nr 398A, 398B, 400, 404 i 406 zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r.”