Wykonanie emitora spalin wraz z montażem na dachu budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.

Termin składania ofert. 03.02.2020 r. (do końca dnia)

Ofertę należy złożyć: pocztą elektroniczną na adres: joanna.maciaszczyk@wcwi.com.pl albo tomasz.banaszak@gjw.pl

Zapytanie ofertowe