„Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przegląd i konserwacji ślusarki drzwiowej pożarowej w budynkach biurowych nr 400, 404 i 406 zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Termin składania ofert: 10.04.2020 r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert: 10.04.2020 r. godzina 12:05

Ofertę w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@wcwi.com.pl albo tomasz.banaszak@gjw.pl do dnia 10.04.2020 r. do godziny 12:00 z dopiskiem: „OFERTA na: Wykonanie serwisu drzwi w budynkach nr 400, 404 i 406”

UWAGA: W dniu 7 maja 2020 roku Zamawiający unieważnił postępowanie

Unieważnienie postępowania