Rozliczenie projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”. Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018

„Rozliczenie projektu „Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne”, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.”  Zapytanie ofertowe nr 2/11/2018.

  1. Zapytanie ofertowe_rozliczenie dotacji
  2. Załącznik nr_1_Opis przedmiotu zamówienia
  3. Zalacznik nr_2_Formularz ofertowy
  4. Zalacznik nr_3_Oswiadczenie_Wykonawcy
  5. Załącznik nr_4_Projekt umowy
  6. Zalacznik nr_5_Uszczegółowienie Zapytania ofertowego
  7. Wyjaśnienia treści zapytania 14112018
  8. Załącznik do Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia