HomeZespół ⋅ Ewa Chrzanowska

Ewa Chrzanowska

Radca prawny

ewa.chrzanowska@gjw.pl
+48 669 66 44 11
Poznań

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Zajmuje się obsługą procesów inwestycyjnych oraz bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Wspiera przedsiębiorców w toku projektów finansowanych ze środków UE. Specjalizuje się też w prawie pracy oraz w opracowywaniu umów (w tym kontraktów budowlanych) i dokumentacji transakcyjnych. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa energetycznego, prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa pracy oraz prawa Unii Europejskiej.

Jest wiodącym prawnikiem w zespole procesowym GJW. W wielu procesach reprezentuje przedsiębiorców energetycznych w sporach cywilnoprawnych i gospodarczych.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotyczących kontraktów budowlanych, zobowiązań cywilnoprawnych, wykładni i realizacji umów, praw do nieruchomości, oraz ograniczonych praw rzeczowych (w tym służebności).

Prowadziła też liczne spory przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oraz  sądami arbitrażowymi, a także postępowania wieczystoksięgowe i rejestrowe. Brała udział w mediacjach i postępowaniach pojednawczych.  Z sukcesami reprezentuje klientów przed Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi, w tym  Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niejednokrotnie prowadziła spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi ubezpieczycielami.

Absolwentka prawa oraz stosunków międzynarodowych specjalność: prawo, gospodarka i kultura europejska na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską przy  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Wpisana na prowadzoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa listę osób uprawnionych do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek.

SPECJALIZACJE