SPECJALIZACJE

HomeZespółKatarzyna Biskup

Katarzyna Biskup

Prawnik, of counsel

+48 61 663 03 60
Bydgoszcz

Prawnik w Kancelarii GJW. Asystent na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie administracyjnym. W ramach GJW wspiera rozwój specjalizacji proces inwestycyjny.

Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Przed rozpoczęciem współpracy z GJW prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Ponadto, prowadziła zajęcia na Akademii Obrony Narodowej oraz pracowała jako asystent Radcy Prawnego. Od 2012 r. jest Asystentem na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Aktualnie zapewnia wsparcie prawne Kierownikom Projektu oraz Wydziałów GDDKiA O/Bydgoszcz w związku z realizacją inwestycji budowy drogi ekspresowej S-5.

Autorka ponad 30 publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Prelegentka i organizatorka szeregu konferencji w tym odnoszących się do tematyki prawa lotniczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo oraz  Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku administracja.

Ponadto ukończyła szereg studiów podyplomowych w tym: Zarządzanie lotnictwem na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie; Menager Projektu Badawczo-Rozwojowego na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, jak i Zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – w konsekwencji odbywając praktyki w Kujawsko-Pomorskiej Federacji Zarządców Nieruchomości i otrzymując ministerialną licencję zarządcy nieruchomości nr 24748.

SPECJALIZACJE