HomeZespół ⋅ Ludmiła Kitaszewska

Ludmiła Kitaszewska

Radca prawny

+48 61 663 03 60
kancelaria@gjw.pl
Poznań

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Jest odpowiedzialna za kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych oraz prawa pracy. Klientom zapewnia bieżące wsparcie w całym procesie udzielania zamówień publicznych oraz na etapie realizacji kontraktów. Sporządza, negocjuje i opiniuje umowy cywilne oraz handlowe, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Ocenia planowane transakcje pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej wspierała zarówno wykonawców jak i zamawiających na wszystkich etapach udzielania zamówienia publicznego. Doradzała jednostkom sektora finansów publicznych, instytucjom kultury oraz przedsiębiorcom, w tym sektorowym. Uczestniczyła także w procesie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie analizowała zasadność wymierzania korekt finansowych dla beneficjentów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, które zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako prawnik in-house w spółce o zasięgu międzynarodowym.

Legitymuje się też bogatym doświadczeniem procesowym w zakresie sporów pracowniczych i gospodarczych. Z sukcesem reprezentowała przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

SPECJALIZACJE