HomeZespół ⋅ Maciej Gramza

MACIEJ GRAMZA

Radca prawny, Partner zarządzający

maciej.gramza@gjw.pl
+48 61 663 03 60
Poznań

Założyciel Kancelarii Radców Prawnych GJW. Kieruje praktykami energetyczną oraz prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych. Jego specjalizacja obejmuje również obsługę procesów transakcyjnych (M&A, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje) oraz procesów inwestycyjnych.

Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspierał w wielu projektach biznesowych w obszarach: doradztwa regulacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, procesów transakcyjnych, przygotowania oraz realizacji inwestycji, pozyskiwania finansowań, prawa konkurencji oraz projektów IT.

Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Zapewniał wsparcie na etapie przygotowania oraz przeprowadzania wielu złożonych merytorycznie procedur o znaczących wartościach. Przeprowadzał szkolenia, brał udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement, wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych.

W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Doradzał w wielu projektach o kluczowym znaczeniu dla sektora elektroenergetycznego. Legitymuje się też doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych.

Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

WYBRANE PROJEKTY:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / PROCESY ZAKUPOWE:

 • Budowa bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 1000 MWe – doradztwo na rzecz podmiotu finansującego inwestycję
 • Budowy farmy wiatrowej o mocy 15MW
 • Organizacja procedur zakupowych w przedsiębiorstwie lidera branży OZE
 • Program emisji obligacji komercyjnych do kwoty 5.000.000.000 PLN – obsługa procesu zakupowego

DORADZTWO REGULACYJNE:

 • Analizy projektów aktów prawnych otoczenia regulacyjnego w toku procesu konsultacji społecznych
 • Ograniczenia w przepływie informacji w ramach „przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo” – wsparcie w toku wdrażania rozwiązań organizacyjnych
 • Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację polegającej na nabyciu akcji spółki celowej Elektrownia Ostrołęka S.A.
 • Liczne usługi eksperckiego doradztwa prawnego dla sektora elektroenergetyki w obszarze zagadnień regulacyjnych

FINANSOWANIA:

 • Pozyskanie finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w kwocie 950.000.000 PLN na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.
 • Ustanowienie Programu emisji obligacji w kwocie 4.000.000.000 PLN w ramach projektu „Pozyskiwanie finansowania na realizację projektów inwestycyjnych” – obsługa prawna procesu.
 • Udostępnienie limitu na finansowanie w wysokości 500.000.000 PLN – przetarg PZP

IT:

 • Budowa i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM.
 • Projekt rozwoju SAP w grupie kapitałowej – wsparcie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup licencji SAP wraz z serwisem oprogramowania SAP, usług konsultingowych oraz usług szkoleniowych
 • Obsługa prawna procesu tworzenia oraz wdrażania aktów wewnątrzkorporacyjnych dotyczących obszaru infrastruktury IT w grupie kapitałowej sektora paliwowo-energetycznego
 • Wieloletnia kompleksowa obsługa Departamentu Teleinformatyki w koncernie paliwowo-energetycznym

INWESTYCJE:

 • Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych
 • Inwestycja budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe
 • Doradztwo prawne w toku aneksowania kontraktu EPC na budowę bloku energetycznego
 • Budowa zespołu budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni około 15.000 metrów kwadratowych

TRANSAKCJE/REORGANIZACJE:

 • Wsparcie prawne kupującego w procesie nabywania akcji i udziałów w spółkach EDF w Polsce
 • Projekty organizacji centrów usług wspólnych w spółkach sektora gazowniczego oraz elektroenergetycznego
 • Projekt łączenia spółek: ENEA Centrum Sp.z o.o., Entur Sp. z o.o. oraz IT Serwis Sp. z o.o. należących do Grupy Kapitałowej ENEA
 • Proces zawierania umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez inwestorów akcji Polimex-Mostostal S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Polimex-Mostostal S.A. o kwotę do 300 000 000 PLN
 • Projekt wdrożenia kompleksowej obsługi bankowej grupy kapitałowej obejmujący m.in. wdrożenie mechanizmów cash management oraz cash poolingu w grupie kapitałowej działającej w branży energetycznej

FUNDUSZE UE

 • Przygotowanie do wdrożenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 • Kompleksowe, specjalistyczne doradztwo prawne na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
 • Doradztwo w toku kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich

SPECJALIZACJE