HomeZespółMarta Pokrzywińska

Marta Pokrzywińska

Aplikant radcowski

+48 61 663 03 60
Poznań

Aplikant radcowski w Kancelarii GJW.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od II roku studiów, pracując najpierw w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto, a następnie w jednej z uznanych kancelarii prawnych. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa procesowego cywilnego, prawa cywilnego oraz zamówień publicznych. W GJW jest zaangażowana w prace realizowane w ramach specjalizacji: Zamówienia publiczne i procesy zakupowe, Energetyka, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji oraz wspiera prowadzenie postepowań sadowych. Zajmuje się też bieżącymi analizami prawnymi i przygotowywaniem researchów prawnych z różnych dziedzin. Wspiera działania związane z komunikacją i marketingiem GJW.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchacz Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych prowadzonego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Practice