HomeZespół ⋅ Tomasz Banaszak

Tomasz Banaszak

Radca prawny

+48 669 66 44 88
tomasz.banaszak@gjw.pl

Poznań

Radca prawny w Kancelarii Prawnej GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych z funduszy unijnych. Zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów zakupowych realizowanych zarówno w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i w oparciu o zasadę konkurencyjności. Wspiera klientów w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE, w ramach programów takich jak POIR, WRPO, RPLB, POIŚ i in.

Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, spółek komunalnych, samorządowych instytucji kultury i przedsiębiorstw z branży energetycznej (m.in. operatora sieci gazowniczej).

W ramach swojej dotychczasowej praktyki zawodowej doradzał wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowania o udzielania zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia. Zapewniał obsługę projektów infrastrukturalnych (budynki kubaturowe) realizowanych przez jedną z poznańskich uczelni wyższych.

Legitymuje się wieloletnią praktyką zawodową. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią GJW pracował na stanowisku urzędniczym w jednostce administracji rządowej, gdzie samodzielnie prowadził sprawy z zakresu zamówień publicznych, w tym m.in. odpowiadał za przygotowanie dokumentacji przetargowych oraz zapewniał wsparcie prawne w toku postępowań. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu przedsiębiorstw zdobyte podczas pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Wielokrotnie występował przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Regionalną i Główną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz reprezentował zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Aktualnie zaangażowany w obsługę prawną inwestycji realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zapewnia także bieżącą pomoc prawną w toku postępowań zakupowych (w tym postępowań prowadzonych w trybach PZP).

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

SPECJALIZACJE