HomeZespół ⋅ Magdalena Belter

Magdalena Belter

Radca prawny, Partner zarządzający

magdalena.belter@gjw.pl
+48 692 474 474
Bydgoszcz

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych GJW. Kieruje zespołem obsługującym procesy inwestycyjne. Specjalizuje się również w prawie energetycznym, zamówieniach publicznych oraz prawie pracy. Posiada dużą praktykę procesową.

Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz budowlanej. Świadczyła pomoc prawną m.in. na rzecz dużej spółki obrotu energią elektryczną oraz lidera w branży budownictwa komunikacyjnego i przemysłowego. Zapewniała obsługę prawną wielu inwestycjom liniowym takim jak budowa linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy, budowa drogi wojewódzkiej w województwie dolnośląskim, budowa obwodnicy Jeleniej Góry oraz węzła drogowego wraz z mostami, budowa mostu przez Wisłę w województwie lubelskim.

Wykonywała obsługę prawną na rzecz  spółek  z grupy kapitałowej PKP S.A. oraz podmiotów z zakresu administracji publicznej (reprezentacja w sprawach upadłościowych, radach wierzycieli, sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne). Udzielała także wsparcia prawnego w ramach obsługi korporacyjnej organów spółek prawa handlowego, projektowaniu ich struktur organizacyjnych oraz opracowywaniu aktów wewnętrznych.

Wielokrotnie występowała przed Sądem Najwyższym oraz sądami powszechnymi, prowadziła sprawy w postępowaniu egzekucyjnym i reprezentowała zamawiających oraz wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i zawieraniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawuje też nadzór prawny nad realizacją inwestycji budowlanych prowadzonych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych za pośrednictwem Rejonowego Zarządu Infrastruktury , w tym także w zakresie  gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

SPECJALIZACJE