HomeZespół ⋅ Marcin Kłos

Marcin Kłos

Radca prawny

+48 61 663 03 60
kancelaria@gjw.pl
Poznań

Radca prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych  w obszarach: prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa ochrony środowiska. Zapewnia także obsługę prawną  transakcji dotyczących nieruchomości.

Świadczy kompleksową obsługę korporacyjną przedsiębiorstw, w tym podmiotów podlegających specyficznym regulacjom sektorowym – spółce będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, podmiotowi z branży ochrony zdrowia.

Legitymuje się bogatym doświadczeniem w stosowaniu szeroko rozumianego prawa samorządowego. Obsługiwał wiele jednostek samorządowych, włączając w to również spółki komunalne. Był radnym dwóch kadencji Rady Gminy Sieraków, pełnił także funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Międzychodzie. Jest członkiem rady nadzorczej spółki komunalnej w Górze.

Wielokrotnie reprezentował inwestorów w kontaktach z organami administracji i uczestnikami  postępowań administracyjnych, w tym także na etapie postępowań odwoławczych. Występował przed WSA i NSA. Legitymuje się wieloletnią praktyką w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, windykacji należności oraz w postępowaniach dotyczących ustawy o ochronie praw lokatorów.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Prawnych w  Poznaniu.

Empty tab. Edit page to add content here.

SPECJALIZACJE