HomeZespół ⋅ Robert Jenerowicz

Robert Jenerowicz

Radca prawny, Partner zarządzający

robert.jenerowicz@gjw.pl
+48 61 663 03 60
Poznań

Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych GJW. Lider zespołu procesowego. Posiada ponad 23-letnią praktykę zawodową. Specjalizuje się również we wspieraniu projektów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Jego zainteresowania zawodowe są związane także z szeroko rozumianym prawem samorządowym oraz bankowym i spółdzielczym.

Od 2002 roku współpracuje z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą reprezentuje w wielu gospodarczych sporach sądowych oraz wspiera prawnie w przedsięwzięciach biznesowych. Przez rok zapewniał obsługę prawną Departamentowi zajmującemu się sprzedażą energii elektrycznej w spółce zajmującej się obrotem energią elektryczną.

Posiada szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w obszarze organizacyjno-prawnego funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz spółdzielni. Przez cztery lata zapewniał bieżące wsparcie korporacyjne jednemu z poznańskich banków. Brał również udział w nadzorowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami: przez okres kilku lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w spółce prawa handlowego, był też oddelegowany (jako członek rady nadzorczej spółki akcyjnej) do pełnienia obowiązków członka zarządu, a następnie prezesa zarządu tej spółki.

Legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentowania  przedsiębiorców i banków przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi. Wielokrotnie prowadził procesy gospodarcze (w tym windykacyjne) o znaczących wartościach przedmiotu sporu, występował przed sądami administracyjnymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z sukcesami prowadził spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące interpretacji przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy sądowe z zakresu windykacji międzynarodowej, w tym oparte o europejski nakaz zapłaty.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisany na listę prokuratorów przy Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu oraz listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

SPECJALIZACJE