Maciej Gramza

Radca prawny, partner zarządzający


Charakterystyka

Lider praktyki energetycznej GJW. Odpowiedzialny za segment doradztwa prawnego na rzecz elektroenergetyki. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspiera w wielu projektach biznesowych w obszarach pozyskiwania finansowań, IT, prowadzenia inwestycji, zarządzania ryzykiem i zamówień publicznych. Legitymuje się doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także wokół prawnych aspektów stosowania instrumentów finansowych.

Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Przeprowadził wiele szkoleń z tego zakresu, brał także udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement i nadzorował procedury przetargowe przeprowadzane przy ich użyciu. Wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych.

Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”.

Wykształcenie

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktualnie uczestnik Studium Prawa Brytyjskiego Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowanego wspólnie przez British Law Centres oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Maciej Gramza maciej.gramza@gjw.pl +48 61 663 03 60 Poznań
Publikacje

Powrót