HomeZespół ⋅ Maciej Gramza

MACIEJ GRAMZA

Radca prawny,
Partner zarządzający

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profil

Założyciel Kancelarii Radców Prawnych GJW. Kieruje praktykami energetyczną oraz prawa zamówień publicznych i procedur zakupowych. Jego specjalizacja obejmuje również obsługę procesów transakcyjnych (M&A, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje) oraz procesów inwestycyjnych.

Doświadczenie

Od ponad 20 lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z wiodącymi grupami energetycznymi w Polsce, które wraz z zespołem wspiera w wielu projektach biznesowych w obszarach: doradztwa regulacyjnego, zamówień publicznych, procedur zakupowych, transakcji M&A, przygotowania oraz realizacji inwestycji, pozyskiwania finansowań, prawa konkurencji oraz projektów IT.

W latach 1999-2011 zatrudniony w strukturach jednej z największych grup energetycznych w Polsce, pracując jako radca prawny, członek zarządu oraz członek rad nadzorczych spółek Grupy. Następnie, po utworzeniu kancelarii GJW, kontynuował współpracę ze spółkami Grupy uczestnicząc oraz doradzając w wielu projektach biznesowych związanych z realizacją kluczowych inwestycji Grupy (m.in. budową bloku o mocy 1.000 MW w Świerżach Górnych), pozyskiwaniem finansowania o wartości kilkunastu mld pln na realizację programu inwestycyjnego, tworzeniem centrów usług wspólnych, łączeniem spółek oraz przeprowadzaniem akwizycji. Uczestniczył w wielu badaniach prawnych przejmowanych przedsiębiorstw energetycznych, w tym zajmował się analizami uwarunkowań regulacyjnych. Negocjował dokumentacje transakcyjne w projektach M&A oraz w projektach związanych z pozyskiwaniem finansowań, także w transakcjach międzynarodowych.

Wykonywał liczne usługi eksperckiego doradztwa prawnego z zakresu zagadnień regulacyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych z segmentów obrotu, wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej oraz dla przedsiębiorstw sektora paliwowego. Uczestniczył we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych służących uregulowaniu ograniczonego przepływu informacji w ramach przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo. Doradzał w toku konsultacji społecznych projektów aktów prawnych otoczenia regulacyjnego: ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz szeregu aktów wykonawczych.

Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Zapewniał wsparcie na etapie przygotowania oraz przeprowadzania wielu złożonych merytorycznie procedur o znaczących wartościach. Uczestniczył oraz doradzał w wielu projektach zakupowych, których przedmiotem były optymalizacje kosztów, projektowanie oraz optymalizacje struktur zakupowych w grupach kapitałowych, standaryzowanie i optymalizowanie procesów, wdrażanie rozwiązań IT, w tym systemów e-procurement. Przeprowadzał szkolenia, wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych.

Doradzał w wielu projektach o kluczowym znaczeniu dla sektora elektroenergetycznego związanych z nabywaniem i zbywaniem spółek lub aktywów energetycznych oraz realizowaniem projektów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze. Legitymuje się doświadczeniem w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa w sektorze energetycznym. Z powodzeniem łączy kompetencje prawnicze z wiedzą techniczną w zakresie energetyki i doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”.

Wykształcenie, uprawnienia

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

SPECJALIZACJE