OOU lotniska a zakup nieruchomości, czyli co powinien wiedzieć potencjalny Inwestor – cz.2

Obszar ograniczonego użytkowania (dalej: OOU) to dopuszczalna, przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(1), forma ograniczenia korzystania z nieruchomości dla realizacji celów ochrony środowiska. 

Planując zakup nieruchomości wokół infrastruktury lotniskowej musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na ograniczenia wynikające z utworzenia OOU wokół lotniska. 

Konsekwencje wprowadzenia OOU dla lotniska

Po pierwsze, skutkiem utworzenia OOU jest uszczuplenie zakresu korzystania z nieruchomości, a co za tym idzie w przypadku działek otaczających lotnisko mamy do czynienia ze stygmatyzacją nieruchomości objętych tym obszarem jako dotkniętych niedogodnościami o charakterze trwałym, a związanymi z sąsiedztwem lotniska (2).

Po drugie, może się okazać, że granice wyznaczone w uchwale o utworzeniu OOU dla lotniska przez właściwy organ wprowadzają zakaz nowej zabudowy!

Po trzecie, nawet jeżeli organ nie wprowadził zakazu, o którym mowa powyżej, mógł w ramach określonych podstref np. zakazać przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną czy mieszkaniowo-usługową. 

Po czwarte, nawet jeżeli zakupimy teren z istniejącym budynkiem z myślą o zmianie jego przekształcenia – możemy napotkać przeszkodę w formie zakazu zmiany funkcji budynków. 

Po piąte, jeżeli możliwa będzie lokalizacja nowego budynku zapewne spotkamy się z ograniczeniem w formie wymagań technicznych dotyczących nowoprojektowanych budynków np. poprzez obowiązek zapewnienia odpowiedniej izolacyjności ścian zewnętrznych, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów (3)

A co w przypadku, w którym jesteś już właścicielem nieruchomości, a właściwy organ utworzył OOU?

Pamiętaj, że na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(4) , właścicielowi nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu bądź osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości przysługuje roszczenie z tytułu ustanowienia OOU wokół lotniska. Roszczenia sformułowane na podstawie art. 129 ust. 1 i ust. 2 p.o.ś. podlegają ograniczeniom, a co za tym idzie niezbędna w tym zakresie będzie pomoc ze strony profesjonalnego pełnomocnika.

(1) Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.

(2) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt I ACa 33/18

(3) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

(4) Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.

Patrz również:

  1. Biskup, Roszczenia odszkodowawcze w związku z działalnością lotnisk cywilnych, [w:] red. D. Wentoszka, Prawo transportowe. Morze. Ląd. Powietrze
  2. Biskup, Spadek wartości nieruchomości wokół infrastruktury lotniskowej [w:] red. K. Biskup, Z. Bukowski, Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce,

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl