Doradztwo podatkowe – WYBRANE USŁUGI

Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach porad podatkowych oferujemy rozwiązywanie bieżących problemów m.in. z zakresu:

 • podatków dochodowych
 • podatków pośrednich (VAT, akcyzy i cła)
 • podatków pracowniczych

Przeglądy i audyty podatkowe

Oferujemy weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu identyfikacji i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i potencjalnych ryzyk podatkowych. W ramach audytów podatkowych realizujemy przeglądy podatkowe, które mogą zostać przeprowadzone w zakresie wybranego obszaru działalności, okresu rozliczeniowego bądź kategorii zdarzeń. W trakcie przeprowadzonej weryfikacji wskazujemy również na potencjalne obszary, gdzie możliwe jest zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Due diligence podatkowe

Przeprowadzamy badania due diligence w zakresie podatków, mające na celu identyfikację ewentualnych ryzyk podatkowych wynikających z rozliczeń podmiotu objętego due diligence, zarówno  na zlecenie inwestora, jak i sprzedającego (vendor due diligence). W ramach świadczonych usług zajmujemy się również minimalizowaniem ryzyk podatkowych realizowanych przedsięwzięć.

Dokumentacja cen transferowych – opracowanie i aktualizacja

Wsparcie w zakresie dokumentacji cen transferowych obejmuje m.in.

 • sporządzanie i aktualizację dokumentacji cen transferowych
 • wsparcia podatnika w przypadku kontroli podatkowej / kontroli skarbowej
 • prowadzenie szkoleń z obszaru cen transferowych
 • planowanie, przeglądy i inne działania związane z polityką cen transferowych

Podatki międzynarodowe

Oferowane przez nas usługi obejmują m.in. przeglądy i analizy transakcji lub struktur międzynarodowych w aspektach:

 • prawidłowości zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • skutków transakcji transgranicznych
 • analizy transakcji z punktu widzenia obciążeń podatkiem u źródła w Polsce i za granicą oraz pomocy w minimalizacji obciążeń podatkiem u źródła

Opinie podatkowe

Oferujemy analizy zagadnień z wybranego obszaru prawa podatkowego bądź konsekwencji podatkowych wskazanej transakcji.

Restrukturyzacje podatkowe

Nasze wsparcie może obejmować doradztwo podatkowe, opinie lub analizy w zakresie:

 • planowanego połączenia lub podziału
 • likwidacji spółki
 • przekształcenia formy prawnej
 • reorganizacji grupy kapitałowej

Planowanie podatkowe

Celem usługi jest minimalizowanie obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nasze prace mogą obejmować m.in.:

 • przegląd podatkowy w celu zidentyfikowania obszarów do optymalizacji
 • stworzenie optymalnej z podatkowego punktu widzenia struktury grupy kapitałowej
 • opracowanie najkorzystniejszej podatkowo struktury finansowania działalności w ramach grupy kapitałowej
 • doradztwo podatkowe na etapie planowania oraz rozliczania przedsięwzięć połączenia, podziału spółek, likwidacji czy reorganizacji grupy kapitałowej
 • wykorzystanie strat podatkowych

Podatkowe aspekty fuzji i przejęć

Nasi klienci mogą liczyć na efektywne doradztwo podatkowe na etapie planowania i prowadzenia fuzji i przejęć, obejmujące m.in.:

 • due diligence podatkowe
 • strukturyzację podatkową działalności podmiotu lub grupy kapitałowej
 • tworzenie optymalnych podatkowo struktur przed transakcją
 • wykorzystanie strat podatkowych

Wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe

Wsparcie naszych ekspertów w tym zakresie obejmuje:

 • pomoc w przygotowaniu wniosków o pisemną interpretację przepisów do Ministra Finansów
 • pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnej interpretacji Ministra Finansów

Postępowania podatkowe

Oferujemy doradztwo podatkowe w toku kontroli skarbowej i podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań, w tym również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wsparcie w sporządzaniu deklaracji podatkowych (tax compliance)

Naszym klientom oferujemy:

 • pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych
 • pomoc w procesie rejestracji VAT podmiotów zagranicznych
 • wsparcie w wypełnianiu obowiązków z zakresu VAT na terenie Polski (VAT compliance)
 • przygotowanie deklaracji VAT, VAT-UE, raportów Intrastat, Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ulgi i preferencje (ulga IP box, ulga B+R)

Wspieramy naszych klientów w procesie kwalifikacji, uzyskiwania i rozliczania ulg i preferencji podatkowych, które mają wspomagać ich szybki rozwój. Nasze doradztwo podatkowe kierujemy do przedsiębiorców w różnych branż, także tych najbardziej zaawansowanych technologicznie, którzy chcą skorzystać z ulg takich jak IP Box, ulga B+R.

Szkolenia podatkowe

Nasi doradcy podatkowi dzielą się wiedzą z klientami zarówno w formie konsultacji indywidualnych, jak i szkoleń z wybranych zakresów prawa podatkowego i zmian w przepisach podatkowych. Szkolenia mogą być prowadzone zarówno jako w formie otwartej, jak i dedykowanej, dostosowanej do charakteru i zakresu działalności konkretnego klienta.

HomeSpecjalizacjeDoradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Naszym klientom zapewniamy bieżące doradztwo podatkowe (w zakresie umów i transakcji każdego typu) oraz doradztwo projektowe, w tym podatkowe badania due diligence niezbędne przy wszystkich większych projektach transakcyjnych.

Kancelaria GJW zapewnia wszechstronne wsparcie prawne w zakresie prawa podatkowego. Staramy się zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo oraz optymalną efektywność podatkową w realizowanych działaniach biznesowych. Praktykę podatkową tworzą doświadczeni doradcy podatkowi, którzy dzięki stowarzyszeniu z HLB International mają możliwość zapewnienia analizy transakcji również z perspektywy zagranicznych regulacji podatkowych.

Co oferujemy?

 • Stała obsługa podatkowa – oferujemy doradztwo podatkowe, którego celem jest wsparcie codziennej działalności przedsiębiorstw. Analizujemy poprawność rozliczeń podatkowych, sugerujemy możliwe modele działania, reprezentujemy w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS.
 • Doradztwo projektowe – doradzamy w toku projektów biznesowych podmiotom istniejącym na rynku od lat a także obsługujemy projekty typu start-up. Oferujemy doradztwo podatkowe w transakcjach sprzedaży (nabycia/zbycia) akcji i udziałów spółek, reorganizacji grup kapitałowych, tworzenia nowych podmiotów gospodarczych dedykowanych konkretnym założeniom biznesowym.
 • Podatkowe badania due diligence – w ramach usług wsparcia transakcyjnego oferujemy kompleksowe audyty podatkowe działalności przedsiębiorstw, które mają być przedmiotem przyszłej transakcji.

Komu doradzamy?

 • Przedsiębiorstwom z różnych branż
 • Spółkom tworzącym grupy kapitałowe
 • Wspólnikom spółek
 • Kadrze zarządzającej i członkom zarządu pracującym w oparciu o kontrakty menedżerskie
 • Inwestorom przygotowującym się do transakcji

Doradcy podatkowi

Ewelina Nowakowska
Doradca podatkowy

Robert Nowakowski
Doradca podatkowy

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.