DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Robert Jenerowicz
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Ewa Chrzanowska
Radca prawny

Ludmiła Kitaszewska
Radca prawny

Joanna Siluk
Radca prawny

Joanna Wojtysiak
Prawnik, Aplikantka radcowska

HomeSpecjalizacjePrawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria Prawna GJW świadczy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu wszelkich dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, zawieraniem kontraktów menedżerskich oraz opracowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Reprezentujemy Klientów przed sądami pracy oraz wspieramy w toku postępowań kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS).

Posiadamy bogatą praktykę w zakresie zbiorowego prawa pracy. Wspieraliśmy naszych klientów w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz protokołów dodatkowych do ZUZP. Wielokrotnie doradzaliśmy pracodawcom w toku negocjacji ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników. Braliśmy udział w zawieraniu porozumień płacowych oraz opracowywaliśmy dokumentacje programów dobrowolnych odejść.

WYBRANE PROJEKTY

 • Sporządzanie oraz negocjowanie kontraktów menedżerskich i umów o świadczenie usług zarządzania
 • Reprezentacja Klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Reprezentacja Klienta przed Sądem Okręgowym w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu świadczącego pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 • Opiniowanie oraz przygotowywanie dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy
  Opiniowanie oraz przygotowywanie dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy – porozumienia z organizacjami związkowymi, regulaminu przeprowadzania wyborów do rady pracowników, porozumień pracodawcy z radą pracowników.
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu ujednolicania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w PSE S.A. i Oddziałach
  Kompleksowa obsługa prawna procesu ujednolicania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w PSE S.A. i Oddziałach (zapewnienie wsparcia prawnego w toku rokowań po stronie pracodawcy, w tym: bieżące konsultacje prawne, redagowanie zapisów ZUZP, przygotowywanie rekomendacji i propozycji rozwiązań).
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach przed sądem pracy
  Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych dot. m.in.: zakazu konkurencji, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji, ochrony dóbr osobistych.
 • Liczne opinie oraz ekspertyzy prawne dot. złożonych zagadnień problemowych w prawie pracy
  Opinie oraz ekspertyzy prawne dotyczące m.in.: przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, czasu pracy, podróży służbowych, urlopów, systemu wynagradzania, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, zasad refundacji okularów, nagród jubileuszowych,  procesu rekrutacji , zasadności wypłacania odpraw, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, zakazu konkurencji.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Robert Jenerowicz
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Ewa Chrzanowska
Radca prawny

Ludmiła Kitaszewska
Radca prawny

Joanna Siluk
Radca prawny

Joanna Wojtysiak
Prawnik, Aplikantka radcowska