DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Ewa Chrzanowska
Radca prawny

Monika
Mazurek-Wolna

Radca Prawny

HomeSpecjalizacjePrawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria Prawna GJW świadczy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu wszelkich dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, zawieraniem kontraktów menedżerskich oraz opracowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Reprezentujemy Klientów przed sądami pracy oraz wspieramy w toku postępowań kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS).

Posiadamy bogatą praktykę w zakresie zbiorowego prawa pracy. Wspieraliśmy naszych klientów w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz protokołów dodatkowych do ZUZP. Wielokrotnie doradzaliśmy pracodawcom w toku negocjacji ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników. Braliśmy udział w zawieraniu porozumień płacowych oraz opracowywaliśmy dokumentacje programów dobrowolnych odejść.

WYBRANE PROJEKTY

 • Sporządzanie oraz negocjowanie kontraktów menedżerskich i umów o świadczenie usług zarządzania
 • Reprezentacja Klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Reprezentacja Klienta przed Sądem Okręgowym w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu świadczącego pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 • Opiniowanie oraz przygotowywanie dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy
  Opiniowanie oraz przygotowywanie dokumentów z zakresu zbiorowego prawa pracy – porozumienia z organizacjami związkowymi, regulaminu przeprowadzania wyborów do rady pracowników, porozumień pracodawcy z radą pracowników.
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu ujednolicania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w PSE S.A. i Oddziałach
  Kompleksowa obsługa prawna procesu ujednolicania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w PSE S.A. i Oddziałach (zapewnienie wsparcia prawnego w toku rokowań po stronie pracodawcy, w tym: bieżące konsultacje prawne, redagowanie zapisów ZUZP, przygotowywanie rekomendacji i propozycji rozwiązań).
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach przed sądem pracy
  Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych dot. m.in.: zakazu konkurencji, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji, ochrony dóbr osobistych.
 • Liczne opinie oraz ekspertyzy prawne dot. złożonych zagadnień problemowych w prawie pracy
  Opinie oraz ekspertyzy prawne dotyczące m.in.: przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, czasu pracy, podróży służbowych, urlopów, systemu wynagradzania, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, zasad refundacji okularów, nagród jubileuszowych,  procesu rekrutacji , zasadności wypłacania odpraw, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, zakazu konkurencji.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Robert Jenerowicz
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Ewa Chrzanowska
Radca prawny

Joanna Wojtysiak
Prawnik, Aplikantka radcowska