Umowa w czasach zarazy – sytuacja stron umowy o roboty budowlane (FIDIC) w obliczu epidemii

Wydarzenia ostatnich dni związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii pokazały, że prawo, a co za tym idzie także zawierane przez strony umowy, powinny być tak skonstruowane aby sprostać nawet najbardziej niecodziennym wydarzeniom które przynosi rzeczywistość. 

Jak zarządzać zakresem inwestycji?

Ustalenie zakresu inwestycji wydaje się zadaniem łatwym i przewidywalnym. Wystarczy określić co jest do zrobienia, spisać to, uporządkować i… dalej realizować zgodnie z planem. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana.

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane? – kryterium rozróżnienia wg. Sądu Najwyższego

Nie tylko uczestnicy procesu inwestycyjnego mają niekiedy problem z kwalifikacją umowy, którą realizują. Jako przykład posłużyć może odmienna interpretacja Sądów w sprawie dotyczącej umowy, na podstawie której wykonawca zobowiązany był do zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia świetlnego ekranu reklamowego na budynku.

Kara umowna – precyzja w formułowaniu

Kara umowna musi przewidywać naprawienie szkody poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Określenie sumy pieniężnej powinno być dokonane w sposób precyzyjny, tak aby już w momencie podpisania umowy każda ze stron wiedziała jakie konsekwencje może ponieść za jej naruszenie.