Premia termomodernizacyjna – najważniejsze zagadnienia

Premia termomodernizacyjna to pomoc państwa skierowana do inwestorów, którzy podejmują się realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, realnie zmniejszającego zapotrzebowanie budynków w energię. W dzisiejszym wpisie przybliżę zagadnienia związane z omawianą premią.

Co to jest przedsięwzięcia termomodernizacyjne ? 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne stanowi m.in. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Ponadto, przedsięwzięciem termomodernizacyjnym będzie ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła do ww. budynków oraz wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym będzie również całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

Premia termomodernizacyjna 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację ww. przedsięwzięcia.

Realizację termomodernizacji musi potwierdzać audyt energetyczny, który stwierdza, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej 10% dla budynków, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy oraz o co najmniej 25% dla budynków pozostałych. W przypadku ulepszenia w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego musi wykazać zmniejszenie rocznych strat energii o co najmniej 25 %, lub zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła w wykonanym przyłączeniu technicznym do scentralizowanego źródła ciepła o co najmniej 20%.

Premię termomodernizacyjną można również uzyskać w przypadku zamiany źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowaną wysokosprawną kogenerację.

W jakiej wysokości można uzyskać premię? 

Ustawowo wskazano, że premia termomodernizacyjna stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Natomiast w sytuacji, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:

1) 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

2) 6 kW – w przypadku pozostałych budynków

premia termomodernizacyjna może stanowić 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz na zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

Komu przysługuje premia termomodernizacyjna? 

O przyznanie premii termomodernizacyjnej mogą się ubiegać zarówno zarządcy jak i właściciele budynków realizujących działania, które mają na celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Ze wsparcia w ramach premii termomodernizacyjnej mogą skorzystać również jednostki samorządu terytorialnego w przypadku realizacji modernizacji lokali użyteczności publicznej oraz administratorzy miejscowych źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl