Systemy inteligentnego opomiarowania – warsztaty

W dniach 8-9 grudnia 2021 r. miałem przyjemność uczestniczyć w charakterze prelegenta w warsztatach organizowanych przez MMC Polska pt. „Systemy inteligentnego opomiarowania – regulacje prawne i wyzwania techniczne”.

W trakcie spotkania, przybliżyłem rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego oraz zagadnienia związane z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii.

Ponieważ system inteligentnego opomiarowania jest zagadnieniem niezwykle rozbudowanym, w ramach warsztatów omawialiśmy następujące kwestie:

 1. Smart Grids na rynku polskim;
 2. rozwój usług magazynowania energii – wpływ magazynów energii na sieć trakcyjną, ustawa licznikowa;
 3. aktualny stan prawny systemów wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej;
 4. metody i sposoby optymalizacji energii elektrycznej;
 5. systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids;
 6. inteligentne systemy pomiarowe w instalacji elektrycznej.

Podstawy prawne

Zagadnienia systemu pomiarowego reguluje ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, która w wyniku nowelizacji, ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła do polskiego porządku prawnego przepisy dotyczące m.in.:

 • • systemu pomiarowego;
 • • systemu zdalnego odczytu;
 • • oraz Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

Przepisy dotyczące systemu pomiarowego uzupełnią projektowane rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego oraz w sprawie procesów rynku energii. Projektowane rozporządzenie systemowe określi m.in.:

 1. wymagania techniczne i funkcjonalne, jakie powinien spełniać system pomiarowy oraz układy pomiarowe;
 2. standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu;
 3. sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób dokonywania rozliczeń w tym trybie;
 4. sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych pomiarowych;
 5. sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym;
 6. szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu;
 7. informacje udzielane odbiorcy końcowemu podczas instalacji licznika energii elektrycznej.

Temat inteligentnego opomiarowania przez najbliższe lata będzie się rozwijał, gdyż na operatorach systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ciąży szczególny obowiązek instalacji w polskich gospodarstwach domowych liczników zdalnego odczytu. System pomiarowy w Polsce przejdzie swoistą rewolucję.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
 • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl