Ubóstwo energetyczne, a wzrost cen energii elektrycznej i paliwa gazowego

Szalejąca inflacja oraz podwyżki cen energii elektrycznej i gazu wpływają na wzrost ubóstwa energetycznego w Polsce. W dzisiejszym wpisie przybliżę zagadnienie ubóstwa energetycznego oraz metody walki z opisywanym zjawiskiem.

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Zgodnie z definicją z art. 5 gb ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne za ubóstwo energetyczne uważa się sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia. Aby uznać w gospodarstwie domowym ubóstwo energetyczne łącznie muszą być spełnione następujące warunki:

  1. osiągnięcie niskich dochodów;
  2. ponoszenie wysokich wydatków na cele energetyczne;
  3. zamieszkiwanie w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Główne przyczyny powstania ubóstwa energetycznego

Do głównych przyczyn powstania ubóstwa energetycznego w Polsce należy, w szczególności gwałtowny wzrost ceny surowców, z których wytwarzana jest energia elektryczna oraz wzrost cen gazu. Zaś za przyczynę zwiększenia się cen surowców należy uznać wyższe koszty przetwarzania surowców oraz wzrastające ceny uprawnień do emisji CO2.

Jak rozwiązać problem ubóstwa energetycznego w Polsce?

Aby rozwiązać problem ubóstwa energetycznego w Polsce należy ustabilizować ceny surowców energetycznych oraz przejść na model energetyki opartej na atomie lub odnawialnych źródłach energii.

Dla mieszkańców Polski mechanizmem wsparcia potrzebujących będzie dodatek osłonowy, który ma zniwelować skutki rosnącej inflacji i wspomóc odpowiednio polskie gospodarstwa domowe w zależności od stopnia ich zamożności.

Najważniejsze informacje dotyczące dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Natomiast w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy powiększony jest odpowiednio o 25%.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl