Ewa Rostkowska

Radca prawny


Charakterystyka

 

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa pracy, zamówień publicznych, prawa gospodarczego oraz prawa energetycznego.

Pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców zdobyte w trakcie współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi.

W GJW zajmuje się świadczeniem bieżącej obsługi prawnej m.in. na rzecz przedsiębiorstw sektora energetycznego w zakresie prawa gospodarczego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, prawa energetycznego oraz zamówień publicznych.
Udziela wsparcia prawnego w związku z wdrażaniem regulacji PZP a także w toku przygotowywania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia.
Wspiera oraz reprezentuje przed sądami klientów GJW w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doradza w kwestiach związanych w szczególności z rekrutacją pracowników, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunków pracy, zakazem konkurencji, wypadkami przy pracy, BHP, opracowywaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz negocjowaniem porozumień zbiorowych i układów zbiorowych pracy.

Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii, ekspertyz prawnych oraz umów.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa energetycznego, publikuje w prawniczych portalach tematycznych: RegulacjewEnergetyce.pl
oraz ZamowieniaSektorowe.pl.

Wykształcenie

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America w USA.

Biegle posługuje się językami angielskim.

ewa.rostkowska@gjw.pl +48 669 66 44 55 Poznań

Powrót