DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Ziętek
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny

Monika
Mazurek-Wolna

Radca Prawny

HomeSpecjalizacje ⋅  Spory sądowe…

Spory sądowe, dochodzenie roszczeń, windykacja

Kancelaria Radców Prawnych GJW posiada doświadczony zespół procesowy reprezentujący naszych Klientów w kilkuset sporach sądowych. Oferujemy usługi kompleksowego zastępstwa prawnego przed sądami oraz instytucjami.  Naszych Klientów wspieramy na etapie przedprocesowym, w toku postępowań mediacyjnych oraz w postępowaniach przed sądami i organami władzy publicznej.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w toku wieloletniej praktyki niejednokrotnie pozwala nam na zakończenie sporu na etapie przedprocesowym, bez konieczności angażowania się w długotrwałą i kosztowną procedurę sądową. Specjalizujemy się w sporach gospodarczych powstałych na tle realizacji zobowiązań umownych, procesach odszkodowawczych, sporach w przedmiocie służebności przesyłu oraz sporach związanych z ochroną prawa własności.

WYBRANE PROJEKTY

 • Obsługa roszczeń  o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów oraz wniosków o ustanowienie służebności przesyłu
  Reprezentacja spółki zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej w kilkuset procesach sądowych w sprawach dot. roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów oraz wniosków o ustanowienie służebności przesyłu.
 • Obsługa procesowa spółki zajmującej się obrotem energią elektryczną
  Obsługa procesowa spółki zajmującej się obrotem energią elektryczną – reprezentacja spółki w kilkuset sporach sądowych.
 • Obsługa przedprocesowa oraz procesowa sporów związanych z realizacją inwestycji budowlanych
 • Reprezentacja pracodawców w licznych sporach z zakresu prawa pracy
  Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych dot. m.in.: zakazu konkurencji, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji, ochrony dóbr osobistych.
 • Obsługa postępowań mediacyjnych, sporów arbitrażowych oraz  procesów windykacyjnych

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Robert Jenerowicz
Radca prawny, Partner zarządzający

Ewa Chrzanowska
Radca prawny

Maciej Ziętek
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny

Joanna Wojtysiak
Prawnik, Aplikantka radcowska

Monika
Mazurek-Wolna

Radca Prawny