Spory sądowe – WYBRANE USŁUGI

Spory sądowe - prawo budowlane

Doradzamy na etapie przedsądowym oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych inwestorów, deweloperów, wykonawców i podwykonawców w sporach powstałych w związku z wykonywaniem umów o roboty budowlane.

Spory sądowe - kontrakty IT

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach związanych z wdrożeniami systemów IT, dostawami infrastruktury oraz w sporach na tle innych umów, których przedmiotem są usługi IT. Wnikamy oraz szczegółowo analizujemy uwarunkowania techniczne, które często są sednem sporu, a ich właściwe przedstawienie decyduje o wyniku sporu.

Spory sądowe - prawo pracy

Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w mediacjach oraz postępowaniach sądowych związanych z roszczeniami wynikającymi z prawa pracy.

Spory sądowe - własność intelektualna

Zapewniamy doradztwo prawne na etapie przedprocesowym oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych twórców, autorów oraz przedsiębiorców (licencjobiorców, nabywców praw) w sporach dotyczących praw własności intelektualnej.

Spory sądowe - ochrona konkurencji

Zapewniamy reprezentację prawną w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentujemy klientów w sporach związanych z odwołaniami od decyzji Prezesa UOKiK, w postępowaniach zażaleniowych na postanowienia Prezesa UOKiK oraz w sporach gospodarczych związanych z odpowiedzialnością za czyny stanowiące naruszenie prawa ochrony.

Służebności przesyłu

Prowadzimy spory związane z roszczeniami właścicieli gruntów wobec przedsiębiorstw energetycznych – właścicieli sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Reprezentujemy klientów w sprawach z wniosków o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.

Zasiedzenia nieruchomości

Prowadzimy sprawy, których przedmiotem jest stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia. Przygotowujemy wnioski o stwierdzenie zasiedzenia oraz reprezentujemy klientów w toku postępowania sądowego.

HomeSpecjalizacjeSpory sądowe

Spory sądowe

Posiadamy doświadczony zespół procesowy reprezentujący Klientów w sporach sądowych związanych m.in. z realizacją inwestycji budowlanych, prawami do nieruchomości, prawem pracy oraz prawami własności intelektualnej. Wspieramy naszych Klientów na etapie przedprocesowym, w toku postępowań mediacyjnych oraz w postępowaniach spornych przed sądami i organami władzy publicznej.

Szczególnie cenimy zlecenia, których podmiotem są złożone kwestie sporne, nierzadko o wysokich wartościach, które wymagają od nas łączenia doświadczenia procesowego, prawa materialnego oraz wiedzy branżowej. Z zaangażowaniem obsługujemy spory na tle kontraktów menadżerskich. Posiadamy także duże doświadczenie w sporach dotyczących praw do nieruchomości, dochodzenia odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, stwierdzania zasiedzenia prawa własności oraz ustanawiania odpłatnych służebności przesyłu.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w toku wieloletniej praktyki sądowej niejednokrotnie pozwala nam na zakończenie sporu na etapie przedprocesowym, bez konieczności angażowania się w długotrwałą i kosztowną procedurę sądową. Jeśli sporu nie udaje się zakończyć w sposób polubowny racje naszych klientów przedstawiamy w procedurze sądowej.

Co oferujemy?

Na etapie przedprocesowym:

 • opracowujemy strategie polubownego rozwiązania sporu
 • analizujemy i szacujemy ryzyka
 • przeprowadzamy audyty prawne,
 • sporządzamy opinie i ekspertyzy
 • pomagamy w zabezpieczaniu materiału dowodowego
 • reprezentujemy w toku negocjacji pomiędzy stronami sporu
 • wspieramy w prowadzeniu bieżącej korespondencji dotyczącej wszystkich kwestii spornych
 • przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie roszczeń
 • sporządzamy umowy oraz ugody pozasądowe

Na etapie procesowym:

 • opracowujemy strategie procesowe, specyfikujemy i szacujemy ryzyka
 • sporządzamy pozwy, sprzeciwy, zarzuty, wnioski i inne pisma procesowe
 • pomagamy w zabezpieczaniu materiału dowodowego
 • zapewniamy profesjonalną reprezentację prawną przed sądami wszystkich instancji
 • sporządzamy oraz wnosimy w imieniu naszych klientów apelacje, kasacje, zażalenia i skargi na decyzje sądów

Kogo reprezentujemy w sporach?

 • inwestorów, wykonawców i podwykonawców inwestycji budowlanych
 • pracodawców i pracowników w sporach pracowniczych
 • przedsiębiorców i menedżerów w sporach na tle kontraktów menedżerskich
 • zamawiających i wykonawców w sporach związanych z wdrożeniami IT
 • spółki, wspólników oraz członków organów (zarządów, rad nadzorczych) w sporach na tle prawa handlowego
 • beneficjentów funduszy unijnych w sporach z instytucjami pośredniczącymi lub zarządzającymi
 • autorów (osoby fizyczne) w sporach związanych z ochroną własności intelektualnej, prawem autorskim
 • przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości w sporach związanych z ustanowieniem służebności lub stwierdzeniem zasiedzenia

Wybrane projekty

 • Obsługa procesowa spółki zajmującej się obrotem energią elektryczną
  Obsługa procesowa spółki zajmującej się obrotem energią elektryczną – reprezentacja spółki w kilkuset sporach sądowych.
 • Obsługa procesowa spółki zajmującej się wykonawstwem inwestycji energetycznych
 • Obsługa procesowa spółki zajmującej się realizacją inwestycji budowlanych
 • Obsługa roszczeń  o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów oraz wniosków o ustanowienie służebności przesyłu
  Reprezentacja spółki zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej w kilkuset procesach sądowych w sprawach dot. roszczeń o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntów oraz wniosków o ustanowienie służebności przesyłu.
 • Reprezentacja pracodawców w licznych sporach z zakresu prawa pracy
  Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych dot. m.in.: zakazu konkurencji, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji, ochrony dóbr osobistych.
 • Obsługa postępowań mediacyjnych, sporów arbitrażowych oraz  procesów windykacyjnych

Zadzwoń

Porozmawiaj z prawnikiem o swojej sprawie. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Paulina Meller-Kmiecik

Radca Prawny

tel. +48 669 66 44 99

  Umów spotkanie on-line

  Zaproponuj termin spotkania on-line.
  W odpowiedzi prześlemy mailem zaproszenie - link do spotkania on-line.
  Jeżeli nie będziemy dostępny w wybranym terminie, skontaktujemy się, aby uzgodnić inną datę/godzinę spotkania.