Wizja i profil kancelarii

Kształt, oferta merytoryczna, standardy obsługi, wielkość kancelarii oraz określenie kierunków rozwoju naszego biznesu prawniczego jest wynikiem obserwacji oraz analiz potrzeb Klientów, do których GJW kieruje ofertę swoich usług.

Naszym celem jest dostarczanie jakości w usługach prawniczych. Jakości, której funkcją jest stworzenie bezpiecznego środowiska prawnego dla prowadzenia biznesu przez naszych Klientów.

Rozwijamy 8 głównych specjalizacji. Dobór dyscyplin prawniczych, w których oferujemy najwyższe kompetencje nastąpił w sposób naturalny – w toku wieloletniej współpracy z naszymi klientami: instytucjami oraz średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Nasze specjalizacje pozwalają na zaspokojenie pełnych potrzeb w zakresie obsługi prawnej większości firm (w tym przedsiębiorstw działających na niektórych rynkach regulowanych).

Kluczowi prawnicy GJW to zespół o stałym składzie osobowym. Pracujemy ze sobą od wielu lat, a bardzo dobre relacje pomiędzy nami przekładają się na sprawność i efektywność podejmowanych działań, które doceniają nasi Klienci.

Modele współpracy

Jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych Klientów w zakresie
kształtowania modelu współpracy. Preferowany przez nas model współdziałania to „wzajemne dopasowanie”, oparte na zrozumieniu potrzeb Klienta oraz istniejących po stronie kancelarii uwarunkowań dostarczania Klientowi usług najwyższej jakości.

Posiadamy dużo bardzo dobrych doświadczeń związanych z prowadzeniem biura „wyniesionego”, zorganizowanego w siedzibie Klienta. Aktualnie prowadzimy dwa tego typu biura. Współpraca w takim modelu pozwala prawnikom Kancelarii na uczestniczenie w życiu przedsiębiorstwa oraz swobodny kontakt z kadrą, co znakomicie przekłada się na jakość oraz efektywność współpracy.

Potrafimy działać sprawnie oraz pod presją czasu, jesteśmy mobilni. Dysponujemy kompletną infrastrukturą informatyczną i techniczną pozwalającą na zdalny kontakt z klientem w dowolnej formie oraz przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa komunikacji.

Home ⋅ Kancelaria

KANCELARIA

O NAS

Kancelaria prawna GJW Gramza i Wspólnicy powstała w 2011 roku, na bazie kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego jej twórców – Mec. Macieja Gramzy i Mec. Roberta Jenerowicza.

Przed uruchomieniem GJW, założyciele kancelarii przez szereg lat (począwszy od końca lat dziewięćdziesiątych) byli zawodowo związani z jedną z największych Grup Energetycznych w Polsce. W ramach jej struktur, realizowali różne zadania, nie tylko związane z obsługą prawną. Ich doświadczenie z tamtego okresu obejmuje również kierowanie jednostkami organizacyjnymi i projektami, zarządzanie spółkami Grupy oraz udział w organach nadzorczych spółek. Współpraca ta obejmowała okres bardzo dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej, która począwszy od roku 2003, na przestrzeni 15 lat, z lokalnej spółki zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej na terenie Wielkopolski, stała się drugim co do wielkości graczem na polskim rynku energetycznym; Grupą notowaną w indeksie WIG20, która skupia w sobie cały łańcuch wartości biznesowej – począwszy od wydobycia paliw pierwotnych (kopalnia), przez wytwarzanie (elektrownie), aż po dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz sprzedaż ciepła. W toku tej współpracy, twórcy GJW w wielu projektach współdziałali z największymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi (czołówką światowych firm doradztwa strategicznego, największymi firmami audytorskimi oraz konsultingowymi).

Doświadczenia te, w tym wieloletnia styczność z usługami doradczymi świadczonymi na najwyższym poziomie, stały się bazą dla konceptu uruchomienia Kancelarii GJW – firmy prawniczej oferującej wysoką sprawność i bardzo dobrą jakość obsługi prawnej projektów. Firmy, której zespół ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo oraz dobre tempo rozwoju biznesu naszych Klientów.

W 2014 roku do grona wspólników Kancelarii dołączyła Mec. Magdalena Belter legitymująca się wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach procesów inwestycyjnych, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz obsłudze spółek z branży energetycznej. Mec. Magdalena Belter kieruje zespołem prawników oddziału GJW w Bydgoszczy.

Począwszy od 2018 roku, rozwijamy również współpracę z prawnikami stowarzyszonymi z GJW, którzy w przyszłości zasilą grono partnerów Kancelarii.

W 2020 roku do grona wspólników dołączyła Mec. Paulina Meller-Kmiecik, która specjalizuje się w prawie pracy, obsłudze procesów inwestycyjnych, prawie telekomunikacyjnym oraz compliance. W ramach swoich nowych obowiązków, oprócz kierowania praktyką prawa pracy, będzie zaangażowana również w sferze szeroko rozumianego rozwoju Kancelarii GJW, zarówno w ramach projektów wewnętrznych (realizowanych w ramach naszego zespołu), jak i działań rynkowych.

CO NAS WYRÓŻNIA

  • doświadczenie zespołu obejmujące udział w dużych projektach biznesowych (udokumentowane licznymi listami referencyjnymi),
  • najwyższy poziom kompetencji w obszarach specjalizacji Kancelarii,
  • wielkość zespołu GJW pozwalająca na konfigurowanie interdyscyplinarnych grup zadaniowych, zastępowalność
    poszczególnych członków zespołu oraz zachowanie wysokich standardów obsługi prawnej,
  • elastyczne i skoncentrowane na poszukiwaniu rozwiązań podejście do rozwiązywania problemów – zgodnie z naszym przesłaniem „rozumiemy prawo jako sumę Twoich możliwości”

Wizja i profil kancelarii

Kształt, oferta merytoryczna, standardy obsługi, wielkość kancelarii oraz określenie kierunków rozwoju naszego biznesu prawniczego jest wynikiem obserwacji oraz analiz potrzeb Klientów, do których GJW kieruje ofertę swoich usług.

Celem naszej działalności jest dostarczanie jakości w usługach prawniczych. Jakości, której funkcją jest stworzenie bezpiecznego środowiska prawnego dla prowadzenia biznesu przez naszych Klientów.

Rozwijamy 8 głównych specjalizacji. Dobór dyscyplin prawniczych, w których oferujemy najwyższe kompetencje nastąpił w sposób naturalny – w toku wieloletniej współpracy z naszymi klientami: instytucjami oraz średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Nasze specjalizacje pozwalają na zaspokojenie pełnych potrzeb w zakresie obsługi prawnej większości firm (w tym przedsiębiorstw działających na niektórych rynkach regulowanych).

Kluczowi prawnicy GJW to zespół o stałym składzie osobowym. Pracujemy ze sobą od wielu lat, a bardzo dobre relacje pomiędzy nami przekładają się na sprawność i efektywność podejmowanych działań, które doceniają nasi Klienci.

Modele współpracy

Jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych Klientów w zakresie
kształtowania modelu współpracy. Preferowany przez nas model współdziałania to „wzajemne dopasowanie”, oparte na zrozumieniu potrzeb Klienta oraz istniejących po stronie kancelarii uwarunkowań dostarczania Klientowi usług najwyższej jakości.

Posiadamy dużo dobrych doświadczeń związanych z prowadzeniem biura „wyniesionego”, zorganizowanego w siedzibie Klienta (aktualnie prowadzimy dwa tego typu biura). Współpraca w takim modelu pozwala prawnikom Kancelarii na uczestniczenie w życiu przedsiębiorstwa oraz swobodny kontakt z kadrą, co znakomicie przekłada się na jakość oraz efektywność współpracy.

Potrafimy działać sprawnie oraz pod presją czasu, jesteśmy mobilni. Dysponujemy kompletną infrastrukturą informatyczną i techniczną pozwalającą na zdalny kontakt z klientem w dowolnej formie oraz przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa komunikacji.