“ROZUMIEMY PRAWO JAKO SUMĘ TWOICH MOŻLIWOŚCI" – CO NAS WYRÓŻNIA:

  • wyselekcjonowane obszary specjalizacji rozwijane konsekwentnie od rozpoczęcia działalności kancelarii w 2011 roku, w których oferujemy najwyższy poziom kompetencji
  • doświadczenie zespołu obejmujące udział w złożonych projektach biznesowych o znaczących wartościach (udokumentowane licznymi opiniami klientów)
  • wielkość zespołu GJW pozwalająca na konfigurowanie interdyscyplinarnych grup zadaniowych oraz zastępowalność
  • elastyczne i skoncentrowane na poszukiwaniu rozwiązań podejście do rozwiązywania problemów – zgodnie z naszym przesłaniem „rozumiemy prawo jako sumę Twoich możliwości”
  • dbałość o jakość usług i ich biznesową użyteczność

Home ⋅ Kancelaria

KANCELARIA GJW

O nas

Kancelaria prawna GJW Gramza i Wspólnicy powstała w 2011 roku, na bazie kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego jej twórców. Założyciele GJW, przed utworzeniem kancelarii, przez szereg lat (począwszy od końca lat dziewięćdziesiątych) byli zawodowo związani z jedną z największych Grup Energetycznych w Polsce. W ramach jej struktur, realizowali różne zadania, nie tylko związane z obsługą prawną. Ich doświadczenie z tamtego okresu obejmuje również kierowanie jednostkami organizacyjnymi i projektami, zarządzanie spółkami Grupy oraz udział w organach nadzorczych spółek. Współpraca ta obejmowała okres bardzo dynamicznego rozwoju grupy kapitałowej, która począwszy od roku 2003, na przestrzeni 15 lat, z lokalnej spółki zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej na terenie Wielkopolski, stała się drugim co do wielkości graczem na polskim rynku energetycznym, Grupą notowaną w indeksie WIG20, która skupia w sobie cały łańcuch wartości biznesowej – począwszy od wydobycia paliw pierwotnych (kopalnia), przez wytwarzanie (elektrownie), aż po dystrybucję i obrót energią elektryczną oraz sprzedaż ciepła.

W toku tej współpracy, wspólnicy założyciele kancelarii GJW w wielu projektach współdziałali z największymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi (czołówką światowych firm doradztwa strategicznego, największymi firmami audytorskimi oraz konsultingowymi). Doświadczenia te, w tym wieloletnia styczność z usługami doradczymi świadczonymi na najwyższym poziomie, stały się podstawą pomysłu uruchomienia Kancelarii GJW – firmy prawniczej oferującej wysoką sprawność i bardzo dobrą jakość obsługi prawnej projektów przy zachowaniu rozsądnego poziomu wynagrodzenia.

W 2020 roku do grona wspólników dołączyła Mec. Paulina Meller-Kmiecik – radca prawny o bogatym doświadczeniu, które na przestrzeni kilkunastu lat zdobywała w toku współpracy z trzema grupami kapitałowymi działającymi w branżach: FMCG, telekomunikacyjnej oraz produkcyjnej. Mec. Meller-Kmiecik specjalizuje się w prawie pracy, procesach inwestycyjnych, transakcjach M&A oraz w obsłudze prawnej projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Nasze podejście

Rozwój regulacji prawnych pozostaje zawsze „o krok za” dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Jest to pewna logiczna właściwość istniejąca od zarania dziejów – prawo jest narzędziem przy pomocy którego prawodawca kształtuje różnorodne relacje: społeczne, biznesowe, administracyjne oraz reaguje na różne zjawiska i zdarzenia.

Naszymi klientami są przedsiębiorcy działający w coraz bardziej skomplikowanej i często zmieniającej się rzeczywistości. Jako adresaci ogromnej liczby regulacji prawnych, w założeniu „porządkujących” prowadzenie biznesu, coraz częściej funkcjonują w dwóch oddzielonych od siebie wymiarach – realnego biznesu opartego na prostych zasadach równoważenia popytu i podaży oraz „formalnej nadbudowy” złożonej z setek mniejszych i większych obowiązków względem różnych instytucji państwowych, samorządowych, innych podmiotów gospodarczych, klientów i konsumentów.

W tym miejscu rozpoczyna się nasza rola. Stworzyliśmy kancelarię prawną operującą w 9 wyselekcjonowanych obszarach praktyki prawniczej, w ramach których oferujemy usługi o wysokiej jakości i użyteczności. Staramy się patrzeć oczami i potrzebami naszych klientów – przedsiębiorców skoncentrowanych na rozwijaniu swoich produktów i usług, tworzeniu miejsc pracy, realizowaniu inwestycji, doskonaleniu swoich organizacji oraz na walce o klienta. Naszym zadaniem jest wspieranie tych działań w taki sposób, aby oprawa formalna działań biznesowych (obsługa prawna) w jak najmniejszym stopniu angażowała właścicieli oraz kadrę zarządzającą przedsiębiorstw naszych klientów.

Oferta Kancelarii GJW to oferta świadczenia usług pomocy prawnej, które mają realnie pomagać w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozwoju biznesu oraz unikaniu ryzyk i roszczeń. Nasze podejście przekładamy na praktykę działania poprzez:

  • ścisłą specjalizację opartą na stałym aktualizowaniu wiedzy i wieloletnim praktycznym doświadczeniu,
  • stosowanie wypracowanych wzorców i standardów postępowania,
  • elastyczne podejście do zasad współpracy,
  • kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań – do granicy prawa,
  • codzienną dbałość o jakość oraz biznesową użyteczność świadczonych usług.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia współpracy.

Modele współpracy

Jesteśmy otwarci na oczekiwania naszych Klientów w zakresie kształtowania modelu współpracy.

Preferowany przez nas model współdziałania to „wzajemne dopasowanie”, oparte na zrozumieniu potrzeb Klienta oraz istniejących po stronie Kancelarii uwarunkowań dostarczania Klientowi usług wysokiej jakości.

Posiadamy bardzo dobre doświadczenia związane ze świadczeniem usług w siedzibie Klienta w formule biura „wyniesionego”. Współpraca w takim modelu pozwala prawnikom Kancelarii na uczestniczenie w życiu przedsiębiorstwa oraz swobodny kontakt z kadrą, co znakomicie przekłada się na jakość oraz efektywność współpracy.

Potrafimy działać sprawnie oraz pod presją czasu, jesteśmy mobilni. Biuro kancelarii GJW jest zlokalizowana w Poznaniu, ale nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski oraz zagranicą. Nasi stali współpracownicy pracują m.in. w Krakowie, Białymstoku, Warszawie i Wrocławiu.

Dysponujemy kompletną infrastrukturą informatyczną i techniczną pozwalającą na zdalny kontakt z klientem w dowolnej formie oraz przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa komunikacji. Bardzo często pozostajemy z naszymi klientami w kontakcie on-line – organizując spotkania na platformach Teams, Zoom, Skype. Wybrani prawnicy Kancelarii dysponują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którego złożenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest równoważne w skutkach ze złożeniem podpisu tradycyjnego.