Specjalizacje

Energetyka, regulacje sektorowe, ochrona konkurencji
Prawnicy Kancelarii GJW od kilkunastu lat uczestniczą w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych. Stale współpracujemy z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą nasz zespół wspierał w największych projektach branżowych w obszarach fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, IT, prowadzenia inwestycji budowlanych oraz zamówień publicznych. Braliśmy również udział w projektach realizowanych w sektorach OZE i gazowniczym. WIĘCEJ
Spory sądowe, dochodzenie roszczeń, windykacja
Posiadamy doświadczony zespół procesowy reprezentujący naszych Klientów w kilkuset sporach sądowych. Oferujemy usługi kompleksowego zastępstwa prawnego przed sądami oraz instytucjami. Naszych Klientów wspieramy na etapie przedprocesowym, w toku postępowań mediacyjnych oraz w postępowaniach przed sądami i organami władzy publicznej. WIĘCEJ
Zamówienia publiczne i procesy zakupowe
Doradzamy w jaki sposób wykorzystać instrumenty prawne dla uzyskania optymalnych biznesowo wyników procedur zakupowych. Nasze doświadczenie obejmuje dużą liczbę postępowań każdego typu: związanych z wydatkowaniem środków unijnych, przeprowadzanych w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych oraz przetargów organizowanych na podstawie kodeksu cywilnego WIĘCEJ
Transakcje – fuzje, przejęcia, pozyskiwanie finansowania, reorganizacje
Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek, procesach łączenia i podziałów przedsiębiorstw, projektach reorganizacyjnych i optymalizacyjnych. Projektujemy procesy transakcyjne, prowadzimy badania prawne przedsiębiorstw (due dilligence), uzyskujemy wymagane zgody administracyjne oraz opracowujemy i negocjujemy w imieniu naszych klientów dokumentacje transakcyjne. Doradzamy również w toku projektów pozyskiwania kapitału. WIĘCEJ
Prawo IT, własność intelektualna, ochrona danych osobowych
Wielokrotnie wspieraliśmy naszych Klientów w toku procesów przetargowych, wdrożeń systemów oraz na etapie dochodzenia roszczeń związanych z projektami IT. Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu dokumentacji przetargowych oraz umów dotyczących systemów informatycznych – licencyjnych, dystrybucyjnych, wdrożeniowych, serwisowych. Naszą pracę rozpoczyna od zrozumienia celów biznesowych oraz uwarunkowań technologicznych realizowanych projektów. WIĘCEJ
Proces inwestycyjny
Kompleksowo doradzamy inwestorom i wykonawcom (podwykonawcom) inwestycji. Wielokrotnie wspieraliśmy różnorodne przedsięwzięcia budowlane – na etapie ich planowania, przygotowywania i realizacji. Nasze doświadczenie  obejmuje obsługę procesów inwestycyjnych  o znacznych wartościach realizowanych w sektorze energetycznym.

WIĘCEJ
Prawo pracy
Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu wszelkich dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, zawieraniem kontraktów menedżerskich oraz opracowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Reprezentujemy Klientów przed sądami pracy oraz wspieramy w toku postępowań kontrolnych. WIĘCEJ
Fundusze unijne – obsługa beneficjentów i instytucji
Zapewniamy obsługę prawną projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi oraz pomagamy przy przeprowadzaniu procedur związanych z wydatkowaniem środków z zastosowaniem zasady konkurencyjności. WIĘCEJ