9 GŁÓWNYCH OBSZARÓW PRAKTYKI

Specjalizujemy się w 9 obszarach tematycznych, wokół których koncentruje się aktywność zawodowa naszych prawników.

Wspieramy działalność prowadzoną na rynkach regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku energetycznego. Znakomicie orientujemy się w tematyce zamówień publicznych i doradzamy w tym zakresie nie tylko zamawiającym, ale i wykonawcom. Z sukcesami reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych i postępowaniach przed organami administracji publicznej. Bierzemy udział w największych projektach infrastrukturalnych i inwestycjach w odnawialne źródła energii, a także w mniejszych przedsięwzięciach budowlanych. Pomagamy w pozyskiwaniu finansowania dla różnego rodzaju inwestycji oraz na bieżącą działalność gospodarczą. Doradzamy Klientom w prawnych aspektach działalności w obszarze nowych technologii, ochrony danych osobowych i ochrony własności intelektualnej. Zabezpieczamy bieżące prowadzenie działalności biznesowej przez naszych Klientów, w tym zapewniamy wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego – niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Naszymi klientami są zarówno indywidualni przedsiębiorcy, podmioty z sektora MSP, jak i duże korporacje.

Home ⋅ Specjalizacje

SPECJALIZACJE

9 GŁÓWNYCH OBSZARÓW PRAKTYKI

Rozwijamy osiem głównych specjalizacji, wokół których koncentruje się aktywność zawodowa naszych prawników.

Wspieramy działalność prowadzoną na rynkach regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku energetycznego. Znakomicie orientujemy się w tematyce zamówień publicznych i doradzamy w tym zakresie nie tylko zamawiającym, ale i wykonawcom. Z sukcesami reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych i postępowaniach przed organami administracji publicznej. Bierzemy udział w największych projektach infrastrukturalnych i inwestycjach w odnawialne źródła energii, a także w mniejszych przedsięwzięciach budowlanych. Pomagamy w pozyskiwaniu finansowania dla różnego rodzaju inwestycji oraz na bieżącą działalność gospodarczą. Doradzamy Klientom w prawnych aspektach działalności w obszarze nowych technologii, ochrony danych osobowych i ochrony własności intelektualnej. Zabezpieczamy bieżące prowadzenie działalności biznesowej przez naszych Klientów – niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Naszymi klientami są zarówno indywidualni przedsiębiorcy, podmioty z sektora MSP, jak i duże korporacje.

Zamówienia i przetargi publiczne

Kancelaria Prawna GJW doradza w jaki sposób wykorzystać instrumenty prawne dla uzyskania optymalnych biznesowo wyników procedur zakupowych.  Nasze doświadczenie obejmuje dużą liczbę postępowań każdego typu: związanych z wydatkowaniem środków unijnych, przeprowadzanych w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych oraz przetargów organizowanych na podstawie kodeksu cywilnego. Mieliśmy okazję wspierać złożone procedury o znaczących wartościach. Posiadamy też doświadczenie przy udzielaniu tzw. zamówień wspólnych przez podmioty tworzące grupy zakupowe

Prawo budowlane i proces inwestycyjny

Kancelaria Radców Prawnych GJW kompleksowo doradza inwestorom i wykonawcom (podwykonawcom) inwestycji. Wielokrotnie wspieraliśmy różnorodne przedsięwzięcia budowlane – na etapie ich planowania, przygotowywania i realizacji. Nasze doświadczenie  obejmuje obsługę procesów inwestycyjnych  o znacznych wartościach realizowanych w sektorze energetycznym

Prawo energetyczne, zagadnienia regulacyjne, ochrona konkurencji

Prawnicy Kancelarii GJW od kilkunastu lat uczestniczą w obsłudze prawnej przedsiębiorstw energetycznych. Stale współpracujemy z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą nasz zespół wspierał w największych projektach branżowych w obszarach fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, IT, prowadzenia inwestycji budowlanych oraz zamówień publicznych. Braliśmy również udział w projektach realizowanych w sektorach OZE i gazowniczym

Prawo spółek – transakcje, przekształcenia, badania

Kancelaria Radców Prawnych GJW zapewnia kompleksowe wsparcie przy transakcjach kupna i sprzedaży spółek, procesach łączenia i podziałów przedsiębiorstw, projektach reorganizacyjnych i optymalizacyjnych. Projektujemy procesy transakcyjne, prowadzimy badania prawne przedsiębiorstw (due dilligence), uzyskujemy wymagane zgody administracyjne oraz opracowujemy i negocjujemy w imieniu naszych klientów dokumentacje transakcyjne. Kancelaria Prawna GJW doradza również w toku projektów pozyskiwania kapitału

Prawo pracy

Kancelaria Prawna GJW świadczy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu wszelkich dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, zawieraniem kontraktów menedżerskich oraz opracowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania i regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych. Reprezentujemy Klientów przed sądami pracy oraz wspieramy w toku postępowań kontrolnych (Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS)

Spory sądowe

Kancelaria Radców Prawnych GJW posiada doświadczony zespół procesowy reprezentujący naszych Klientów w kilkuset sporach sądowych. Oferujemy usługi kompleksowego zastępstwa prawnego przed sądami oraz instytucjami.  Naszych Klientów wspieramy na etapie przedprocesowym, w toku postępowań mediacyjnych oraz w postępowaniach przed sądami i organami władzy publicznej

Fundusze europejskie, pomoc publiczna

Kancelaria Radców Prawnych GJW zapewnia obsługę prawną projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi oraz pomagamy przy przeprowadzaniu procedur związanych z wydatkowaniem środków z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Doradztwo podatkowe

Kancelaria Prawna GJW zapewnia wszechstronne wsparcie prawne w zakresie doradztwa podatkowego. Praktykę podatkową tworzą doświadczeni doradcy podatkowi, którzy dzięki stowarzyszeniu z HLB International mają możliwość zapewnienia analizy transakcji również z perspektywy zagranicznych regulacji podatkowych.

Własność intelektualna, Prawo IT, RODO

Kancelaria prawna GJW wielokrotnie wspierała klientów w toku procesów przetargowych, wdrożeń systemów oraz na etapie dochodzenia roszczeń związanych z projektami IT