DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Ludmiła Kitaszewska
Radca prawny

Ewa Rostkowska
Radca prawny

Home ⋅ Specjalizacje ⋅ Zamówienia publiczne…

Zamówienia publiczne i procesy zakupowe

Kancelaria Prawna GJW doradza w jaki sposób wykorzystać instrumenty prawne dla uzyskania optymalnych biznesowo wyników procedur zakupowych.  Nasze doświadczenie obejmuje dużą liczbę postępowań każdego typu: związanych z wydatkowaniem środków unijnych, przeprowadzanych w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych oraz przetargów organizowanych na podstawie kodeksu cywilnego. Mieliśmy okazję wspierać złożone procedury o znaczących wartościach. Posiadamy też doświadczenie przy udzielaniu tzw. zamówień wspólnych przez podmioty tworzące grupy zakupowe.

Kancelaria Radców Prawnych GJW oferuje kompleksowe wsparcie prawne w zakresie procedur zakupowych. Ogromną wagę przywiązujemy do etapu przygotowania procedury zakupowej oraz opracowania dokumentacji przetargowej. Pomagamy opracowywać strategie zakupowe,  wewnętrzne regulaminy prowadzenia postępowań oraz wzorce dokumentacji przetargowych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu projektów zmierzających do optymalizacji kosztów zakupowych w grupach kapitałowych. Doradzaliśmy również przy tworzeniu centrów usług wspólnych w branżach gazowniczej oraz energetycznej.

WYBRANE PROJEKTY

 • Budowy farmy wiatrowej o mocy 15MW – postępowanie PZP
  Doradztwo prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej o mocy 15MW.
 • Obsługa postępowań zakupowych realizowanych w ramach wielu projektów finansowanych z funduszy europejskich
  Doradztwo prawne na rzecz beneficjentów środków unijnych w ramach realizacji kilkudziesięciu projektów finansowanych z funduszy europejskich – wsparcie prawne procedur zakupowych realizowanych z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
 • Budowa bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto 1000 MWe
  Budowa bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto 1000 MWe (wartość zwycięskiej oferty: ponad 6 mld PLN brutto) – doradztwo prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Procedury zakupowe w przedsiębiorstwie lidera branży OZE
  Opracowanie, wdrożenie oraz bieżące wsparcie przy przeprowadzaniu procedur zakupowych (w tym procedur PZP) w przedsiębiorstwie lidera branży OZE.
 • Optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej Enea
  Obsługa prawna projektu „Dobre zakupy” – optymalizacja procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej Enea.
 • Udostępnienie limitu na finansowanie w wysokości 500.000.000 PLN – przetarg PZP
  Kompleksowa obsługa prawna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Udostępnienie limitu na finansowanie w wysokości 500.000.000 PLN”.
 • Program Emisji Obligacji Komercyjnych do kwoty 5.000.000.000 PLN – obsługa postępowania o udzielenie zamówienia
  Obsługa prawna procesu udzielenia zamówienia na wykonywanie usług dealerskich, agencyjnych oraz depozytowych w związku z Programem Emisji Obligacji Komercyjnych do kwoty 5.000.000.000 PLN emitowanych przez spółkę branży energetycznej.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Ludmiła Kitaszewska
Radca prawny

Ewa Rostkowska
Radca prawny