25 marca 2013

Kancelaria partnerem merytorycznym raportu Instytutu Kościuszki

Raport „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego” został objęty honorowym patronatem Ministra Skarbu Państwa. Partnerem merytorycznym raportu jest Kancelaria Radców Prawnych GWJ. Raport analizuje stan infrastruktury gazowej w Polsce, przedstawiając w zarysie inwestycje aktualnie realizowane oraz projektowane na najbliższe lata.

W raporcie zaprezentowane są wyniki Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 dla sektora gazu ziemnego w Polsce. Kluczowym przedmiotem analizy są uwarunkowania ekonomiczne, finansowe, administracyjne i prawne związane z rozbudową i modernizacją niezbędnej infrastruktury w aspekcie zwiększenia popytu na gaz, a także zwiększenia wydobycia z krajowych złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

Autorzy przedstawili listę korzyści wynikających z rozbudowy infrastruktury w tym m.in.: poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, polepszenie pozycji negocjacyjnej względem dostawców gazu, obniżenie cen surowca, realna liberalizacja rynku gazu, a także zarekomendowali rozwiązania polityczne i prawne zmierzające do zlikwidowania barier dla jej rozwoju. Więcej szczegółów oraz abstrakt z Raportu znaleźć można na stronie internetowej Instytutu Kościuszki.

Prezentacja Raportu miała miejsce 22 marca 2013 na konferencji Rzeczpospolitej „Rynek gazu ziemnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy”.

Aktualności

Kancelaria partnerem merytorycznym raportu Instytutu Kościuszki

Raport „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego” został objęty honorowym patronatem Ministra Skarbu Państwa. Partnerem merytorycznym raportu jest Kancelaria Radców Prawnych GWJ. Raport analizuje stan infrastruktury gazowej w Polsce, przedstawiając w zarysie inwestycje aktualnie realizowane oraz projektowane na najbliższe lata. W raporcie zaprezentowane są wyniki Indeksu Bezpieczeństwa …

Pro bono – Marco Polo Adventure

Kancelaria GJW miała okazję wesprzeć Uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Poznaniu w wyjątkowej wymianie młodzieży polsko-hinduskiej w ramach założonej w 1998 roku organizacji Inspire India. Podczas tej wyprawy młodzież mogła zanurzyć się w zupełnie innej i nieznanej kulturze, poznać ludzi, wywodzących się z różnych środowisk, którzy dzięki swojej odwadze i determinacji osiągnęli prawdziwy …