HomeTeam ⋅ Barbara Urbańska

BARBARA URBAŃSKA

Attorney-at-law

Warszawa

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profile

Radca Prawny w Kancelarii GJW. Specjalizuje się w prawie budowlanym, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz obsłudze prawnej procesów zakupowych realizowanych w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Experience

Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz prawnych oraz opracowywaniu i negocjowaniu projektów umów. Zajmuje się doradztwem z zakresu m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Wspiera klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej. Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w zakresie prawa zamówień publicznych, na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne.

Education, qualifications

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Prawnych w Warszawie.