HomeTeam ⋅ Monika Mazurek-Wolna

Monika Mazurek-Wolna

Attorney-at-law

Bydgoszcz

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profile

Radca prawny w kancelarii GJW. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji deweloperskich, szeroko rozumianym doradztwie w zakresie obrotu nieruchomościami (obejmującym analizy stanu prawnego nieruchomości związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym) oraz we wspieraniu procesów transakcyjnych i procesów organizacji finansowania inwestycji. Jej praktyka zawodowa obejmuje również doradztwo prawne na rzecz podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, a także o dotacje krajowe i zagraniczne oraz dotacje z innych źródeł bezzwrotnej pomocy finansowej.

Posiada bogatą praktykę w zakresie doradztwa korporacyjnego. Wielokrotnie wspierała procesy transformowania spółek prawa handlowego obejmujące przekształcenia, łączenia oraz podziały spółek, a także przekształcenia przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek cywilnych). Uczestniczyła też w projektach obejmujących zabezpieczanie interesów przedsiębiorców w obszarach ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej.

Zapewniała bieżącą obsługę prawną przedsiębiorcom m.in. w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradzając w kwestiach związanych z optymalizacją funkcjonowania oraz dostosowania dokumentacji do wymogów prawa lub bieżących potrzeb biznesowych. Jej aktywność zawodowa obejmuje także obszar rozwiązywania sporów pracowniczych, w tym w trybie ugodowym i mediacyjnym.

Świadczyła pomoc prawną na rzecz podmiotów z branży budowalnej, deweloperskiej i farmaceutycznej. Aktywnie uczestniczyła w sprawach związanych ze sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem kontraktów handlowych. Zapewniała wsparcie prawne w toku projektów outsourcingowych i reorganizacyjnych. Wielokrotnie prowadziła procesy badania prawnego (due diligence) spółek.

Jest aktywnym prawnikiem procesowym. Wielokrotnie występowała przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Jej praktyka zawodowa obejmuje również obszar windykacji należności poprzez badanie stanu wypłacalności dłużników, przymusowe wykonanie orzeczeń sądowych, a także reprezentację klientów w postępowaniach egzekucyjnych.

Aktualnie zaangażowana w obsługę inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Experience

doświadczenie

Education, qualifications

wykształcenie….