HomeTeam ⋅ Monika Przybylska

dr hab. Monika Przybylska

Doctor of Laws, Of Counsel, of counsel

Poznań

polski, angielski

profil na LinkedIn

Profile

Radca prawny w Kancelarii GJW. Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie energetycznym, antymonopolowym i gospodarczym.

Experience

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizowania projektów badawczych związanych z funkcjonowaniem unijnych rynków energetycznych, które zdobyła w ramach pracy naukowo-badawczej w krajowych oraz zagranicznych ośrodkach naukowych.

Legitymuje się ponad dziesięcioletnią praktyką zawodową. W latach 2010-2014 pełniła funkcję  adiunkta w Katedrze Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Przed rozpoczęciem współpracy z GJW świadczyła pomoc prawną w zakresie przygotowania i nadzorowania cywilnoprawnych postępowań sądowych w jednej z wrocławskich kancelarii prawnych.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa energetycznego (m.in. z obszaru prawa energii odnawialnej) oraz prawa antymonopolowego. Prelegentka na wielu konferencjach dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego.

Education, qualifications

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z zakresu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi. Uczestniczka programu Socrates-Erasmus na francuskim Univeriste de Nice – Sophia Antipolis.