„Podział funkcjonalny obiektu aranżacja powierzchni open space zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku biurowym nr 404 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/1