Odpowiedzialność solidarna Inwestora. Sytuacja podwykonawcy wobec odstąpienia od umowy o roboty budowlane

Solidarna odpowiedzialność Inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, zostało przewidziane w przepisie art. 647 1 kodeksu cywilnego. Na podstawie par 5 art. 647 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Inwestora rozszerzona jest także na dalszych podwykonawców.  

Granice odpowiedzialności solidarnej cz.2

Celem artykułu nie jest omówienie szerokiego zagadnienia bezpośredniej płatności na rzecz tych podwykonawców lecz wskazanie na różnice z jakimi spotykają się podwykonawcy, którzy wykonują roboty budowlane, jak i Ci którzy wykonują zlecane usługi.