Cechy trwałego związania obiektu budowlanego z gruntem

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreślane jest, że cecha trwałego związania z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przemieszczenie lub przesunięcie na inne miejsce. 

Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej

Niedawno na blogu opisywałem zmiany w Prawie budowlanym dotyczące nowej, ujednoliconej postaci ogólnego postępowania legalizacyjnego. Zmiany, wprowadzone nowelizacją ustanawiają także uproszczoną postać postepowania legalizacyjnego. Uproszczone postepowanie legalizacyjne dotyczy obiektów, od których wybudowania upłynęło co najmniej 20 lat. Uproszczona procedura legalizacyjna wiąże się między innymi z koniecznością przygotowania mniejszej ilości dokumentów legalizacyjnych. Procedura nie przewiduje również pobierania opłat legalizacyjnych.