Kara umowna – precyzja w formułowaniu

Kara umowna musi przewidywać naprawienie szkody poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Określenie sumy pieniężnej powinno być dokonane w sposób precyzyjny, tak aby już w momencie podpisania umowy każda ze stron wiedziała jakie konsekwencje może ponieść za jej naruszenie.