Elektromobilność – minimalna moc przyłączeniowa na miejscach postojowych

W dniu 14 maja 2021 r. ogłoszono treść rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 

Podstawa prawna rozporządzenia

Zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Minister właściwy do spraw energii określa, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przedmiotowe rozporządzenie określa moc przyłączeniową pozwalającą instalować w ww. budynkach punkty ładowania oraz ma przyczyniać się do stopniowego ich upowszechniania. Niniejszy akt implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. 

Co określa rozporządzenie?

Rozporządzenie określa minimalną moc przyłączeniową dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkiem użyteczności publicznej (budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi), która ma wynosić minimalnie 3,7 kW. Liczba miejsc postojowych zapewniających ładowanie samochodów stanowi iloczyn 20% liczby wszystkich miejsc postojowych zlokalizowanych na danym parkingu. Wymóg ten obowiązuje jednak tylko na obszarze gmin zamieszkujących powyżej 100 tys. mieszkańców (art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych). 

Słabo rozbudowana sieć punktów ładowania

Według najnowszych danych po polskich drogach porusza się ponad 22 tys. samochodów z napędem elektrycznym. Jedną z głównych przyczyn niskiego zainteresowania tego typu pojazdami jest słabo rozbudowana sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że pod koniec kwietnia w Polsce działało 1 456 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (obejmujących 2 838 punktów). Tylko jednak 33% z nich stanowiło szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. 

Kiedy rozporządzenie wchodzi w życie?

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji, a więc już 28 maja 2021 roku. Nowe przepisy powinny przyczynić się do rozwoju elektromobilności w naszym kraju, zwłaszcza w bardziej zaludnionych gminach. 

Więcej na temat elektromobilności i jej rozwoju we wpisie: „Ładowanie pojazdów elektrycznych – dostawa towarów czy świadczenie usług?


Źródła:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000892 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0094
https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Licznik-elektromobilnosci/Kwiecien-2021/Informacja-prasowa-Kwiecien-2021

Masz pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
  • Paulina Meller-KmiecikRadca Prawny+48 669 66 44 99paulina.meller-kmiecik@gjw.pl