Do tej pory w Polsce zarejestrowano ok. 90 tysięcy samochodów hybrydowych. To niewiele w porównaniu ze skalą przyrostu tego typu aut w krajach rozwiniętych. Celem opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP w dniu 4 listopada 2019 r. nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest wsparcie rozwoju tego segmentu rynku, a tym samym wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce.

Co było impulsem do zmiany wysokości akcyzy za samochody hybrydowe?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych stanowi o obowiązku opracowania przez każde z państw członkowskich krajowej polityki rozwoju rynku i infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie. Poprzez rozwój rozumie się zwiększenie ilości punktów z paliwami alternatywnymi, w tym m.in. punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania gazu ziemnego i wodoru. W uzasadnieniu do ustawy zwraca się uwagę, iż oprócz powyższego, celem dyrektywy jest ograniczenie uzależnienia od ropy naftowej, a przede wszystkim zmniejszenie ilości emitowanych spalin do środowiska.

W związku z powyższym do Sejmu trafił projekt zmieniający ustawę o podatku akcyzowym. Projekt zakłada obniżenie akcyzy za auta hybrydowe, co ma doprowadzić do wzrostu ich sprzedaży. Ustawodawca widzi dużą szansę na ograniczenie emisji spalin w przygotowanym projekcie, gdyż zwraca uwagę, że do tej pory samochody hybrydowe cieszyły się największą popularnością wśród pojazdów niskoemisyjnych, a niższa cena przekona wahających się do ich zakupu. W ten sposób Ustawodawca chce poprawić jakość powietrza, w szczególności w obszarach miejskich, gdzie ponad połowa trasy przejechanej przez auta hybrydowe, pokonywana jest przy użyciu silnika elektrycznego.

Jaka akcyza za auta hybrydowe?

W Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych istnieje już regulacja, która przewiduje czasowe zwolnienie od akcyzy. Jednakże obejmuje ona wyłącznie pojazdy hybrydowe typu plug-in (PHEV). Zwolnienie ma obowiązywać do 2021 r., a objęte są nim samochody hybrydowe, których silnik spalinowy nie przekracza pojemności 2000 cm3. Jak wskazuje ustawodawca bezterminowe obniżenie akcyzy dla wszystkich typów samochodów hybrydowych jest rozwinięciem tego instrumentu, w celu przyspieszenia transformacji jaka ma się odbyć na rynku pojazdów nisko-emisyjnych.

Nowelizacja zakłada obniżenie akcyzy z 18,6% do 9,3% dla samochodów osobowych:

1. „o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych[1] – tzw. HEV,

2. „o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania”[2] –tzw. PHEV.

Stawkę 1,55 % wprowadzono dla samochodów hybrydowych (HEV), o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm3. Ustawodawca musi mieć więc na uwadze, że gdy w 2021 r. przepis zwalniający z akcyzy samochody hybrydowe typu plug-in (PHEV) z silnikiem o pojemności nie większej niż 2000 cm3 wygaśnie, wówczas dla tego typów samochodów obowiązywać będzie stawka 3,1%. Mogłoby to spowodować faworyzowanie przez Ustawodawcę mniej ekologicznego typu samochodów hybrydowych – HEV.

Niższa akcyza na hybrydy od 2020 roku

Ustawodawca dla nowelizacji przygotował krótki okres vacatio legis.  Zgodnie z treścią ustawy wejdzie ona w życie

„pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia”

co oznacza, że od 1 stycznia 2020 roku kupujący auta o napędzie hybrydowym zapłacą za nie mniej. Dla przykładu – za samochód hybrydowy typu plug-in, o pojemności silnika 2-3,5 l, który przed nowelizacją kosztował 150.000 zł, w 2020 r. zapłacimy 138.238 zł. Czas pokaże czy obniżka ceny będzie wystarczająca dla kupujących.


[1] Art. 105 pkt 1a, ppkt a Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

[2] Art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

drukuj