„Remont i modernizacja powierzchni biurowej zlokalizowanej na poziomie +1 w budynku biurowym nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/4

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW) 

Załączniki do IDW (edytowalne)

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

UWAGA: Zamawiający w dniu 22.08.2019 r. opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ_22082019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_22082019

UWAGA: Zamawiający w dniu 28.08.2019 r. opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_28082019

UWAGA: Zamawiający w dniu 19.09.2019 r. opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ.

Zmianie ulega godzina terminu składania ofert. Godzina składania ofert została zmieniona z godz. 10.00 na godz. 12.00 

Zmiana treści SIWZ_19092019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_19092019

UWAGA: Zamawiający w dniu 23.09.2019 r. opublikował na stronie internetowej Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: Zamawiający w dniu 16.10.2019 r. opublikował na stronie internetowej Informację o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania