DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej
Gramza

Radca prawny, Partner zarządzający

Anna Gudańska
Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Home ⋅ Specjalizacje ⋅ Prawo IT, własność…

Prawo IT, własność intelektualna, ochrona danych osobowych

Kancelaria prawna GJW wielokrotnie wspierała klientów w toku procesów przetargowych, wdrożeń systemów oraz na etapie dochodzenia roszczeń związanych z projektami IT.

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu, opiniowaniu oraz negocjowaniu dokumentacji przetargowych oraz umów dotyczących systemów informatycznych – licencyjnych, dystrybucyjnych, wdrożeniowych, serwisowych. Kancelaria Radców Prawnych GJW swoją pracę rozpoczyna od zrozumienia celów biznesowych oraz uwarunkowań technologicznych realizowanych projektów. Tworzymy rozwiązania zapewniające efektywną realizację oraz ochronę praw naszych Klientów.

WYBRANE PROJEKTY

 • Obsługa prawna projektu budowy i wdrożenia system bilingowego i system CRM w spółce branży energetycznej
  Obsługa prawna projektu budowy i wdrożenia Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM.
 • Obsługa prawna projektu rozwoju SAP w grupie kapitałowej
  Kompleksowa obsługa prawna projektu rozwoju SAP w grupie kapitałowej – wsparcie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup licencji SAP wraz z serwisem oprogramowania SAP, usług konsultingowych oraz usług szkoleniowych.
 • Wieloletnia kompleksowa obsługa Departamentu Teleinformatyki w koncernie paliwowo-energetycznym
  Wieloletnia kompleksowa obsługa Departamentu Teleinformatyki w koncernie paliwowo-energetycznym – wsparcie prawne w toku kilkudziesięciu procesów zakupowych oraz wdrożeniowych dotyczących m.in.: świadczenia usługi SAP Enterprise Support, opracowania projektu i wdrożenia konsolidacji sprawozdań finansowych, wykonania upgrade’u technicznego systemu SAP (SAP HR i SAP FI), opracowania projektu i wdrożenia funkcjonalności modułu TREASURY SAP, zakupu usług wsparcia technicznego dla licencji Vmware.
 • Obsługa prawna procesu tworzenia oraz wdrażania aktów wewnątrzkorporacyjnych dotyczących obszaru infrastruktury IT
  Obsługa prawna procesu tworzenia oraz wdrażania aktów wewnątrzkorporacyjnych dotyczących obszaru infrastruktury IT, w tym m.in.: Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe, Instrukcji zarządzania siecią teleinformatyczną, Instrukcji zarządzania konfiguracją systemów teleinformatycznych.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Anna Gudańska
Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny