DEDYKOWANI SPECJALIŚCI 

Maciej
Gramza

Radca prawny, Partner zarządzający

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny

HomeSpecjalizacje ⋅ Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

Kancelaria Prawna GJW zapewnia wieloaspektowe i kompleksowe doradztwo prawne inwestorom i wykonawcom (podwykonawcom) w procesie inwestycyjnym. Wielokrotnie wspieraliśmy różnorodne przedsięwzięcia budowlane – na etapie ich planowania, opracowywania projektu budowlanego, uzyskiwania decyzji administracyjnych, przygotowywania inwestycji i realizacji robót budowlanych. Nasze doświadczenie  obejmuje obsługę procesów inwestycyjnych o znacznych wartościach realizowanych m.in. w sektorze energetycznym oraz procesów inwestycyjnych związanych z budową wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

Uczestniczyliśmy w projektach inwestycyjnych dotyczących budowy i modernizacji obiektów liniowych i  jednostek wytwórczych, w tym OZE. Nasza oferta obejmuje opracowywanie dokumentacji przetargowych i umów budowlanych (umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego,  o prace projektowe i nadzór autorski)oraz reprezentację w sporach dotyczących inwestycji. Występujemy również jako pełnomocnicy przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego. Szeroko rozumiane prawo budowlane jest jednym z kluczowych obszarów specjalizacji naszej kancelarii.

Na etapie przygotowywania inwestycji Kancelaria Prawna GJW zapewniła obsługę prawną wielu projektów związanych z pozyskiwaniem kapitału, kontraktowaniem usług finansowych oraz usług obsługi bankowej. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu warunków umów o finansowanie, w tym umów kredytowych oraz warunków programów emisji obligacji.

 

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

– przeprowadzanie audytów nieruchomości (badania due diligence),

– sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów kupna/sprzedaży nieruchomości, przedwstępnych umów sprzedaży; umów o generalne wykonawstwo, umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów o prace archeologiczne itp.,

– analizy oraz wsparcie negocjacji umów kredytowych,

– opracowywanie umów deweloperskich,

– doradztwo oraz reprezentację w procedurach administracyjnych,

– analizy umów z podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny: wykonawcami i podwykonawcami, architektami, inżynierami, deweloperami, firmami ubezpieczeniowymi,

– kompleksową obsługę oraz reprezentację w toku sporów sądowych i arbitrażowych.

WYBRANE PROJEKTY

 • Obsługa prawna procesu przygotowania realizacji inwestycji budowy farmy wiatrowej o mocy 15 MW
 • Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych
  „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” – obsługa prawna Firmy „GOTOWSKI” związana z realizacją inwestycji o wartości ponad 200 mln złotych.
 • Inwestycja budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe
  Usługi doradztwa prawnego w toku realizacji inwestycji budowy kanałów spalin i wentylatorów wspomagających w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe (dla bloków 200 MW nr
  1-8)).
 • Doradztwo prawne w toku aneksowania kontraktu EPC na budowę bloku energetycznego
  Usługi doradztwa prawnego w procesie aneksowania kontraktu EPC na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto 1000 MWe.
 • Budowa zespołu budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni około 15.000 metrów kwadratowych
  Obsługa prawna procesu przygotowania inwestycji budowy zespołu budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni około 15.000 metrów kwadratowych z przeznaczeniem na siedzibę spółek koncernu paliwowo-energetycznego.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI 

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Katarzyna Krempeć
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny