DEDYKOWANI SPECJALIŚCI 

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Maciej
Gramza

Radca prawny, Partner zarządzający

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Ewa Chrzanowska
Radca prawny

Monika
Mazurek-Wolna

Radca Prawny

HomeSpecjalizacje ⋅ Proces inwestycyjny

Proces inwestycyjny

Kancelaria Prawna GJW kompleksowo doradza inwestorom i wykonawcom (podwykonawcom) inwestycji. Wielokrotnie wspieraliśmy różnorodne przedsięwzięcia budowlane – na etapie ich planowania, przygotowywania i realizacji. Nasze doświadczenie  obejmuje obsługę procesów inwestycyjnych  o znacznych wartościach realizowanych w sektorze energetycznym.

Uczestniczyliśmy w projektach inwestycyjnych dotyczących budowy i modernizacji obiektów liniowych i  jednostek wytwórczych, w tym OZE. Nasza oferta obejmuje opracowywanie dokumentacji przetargowych i umów budowlanych (umów o roboty budowlane, o generalne wykonawstwo,  o prace projektowe i nadzór autorski)  oraz reprezentację w sporach dotyczących inwestycji. Występujemy również jako pełnomocnicy przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru budowlanego.

Na etapie przygotowywania inwestycji Kancelaria Prawna GJW zapewniła obsługę prawną wielu projektów związanych z pozyskiwaniem kapitału, kontraktowaniem usług finansowych oraz usług obsługi bankowej. Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu oraz negocjowaniu warunków umów o finansowanie, w tym umów kredytowych oraz warunków programów emisji obligacji.

WYBRANE PROJEKTY

 • Obsługa prawna procesu przygotowania realizacji inwestycji budowy farmy wiatrowej o mocy 15 MW
 • Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych
  „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” – obsługa prawna Firmy „GOTOWSKI” związana z realizacją inwestycji o wartości ponad 200 mln złotych.
 • Inwestycja budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe
  Usługi doradztwa prawnego w toku realizacji inwestycji budowy kanałów spalin i wentylatorów wspomagających w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) dla mocy ok. 800 MWe (dla bloków 200 MW nr
  1-8)).
 • Doradztwo prawne w toku aneksowania kontraktu EPC na budowę bloku energetycznego
  Usługi doradztwa prawnego w procesie aneksowania kontraktu EPC na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto 1000 MWe.
 • Budowa zespołu budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni około 15.000 metrów kwadratowych
  Obsługa prawna procesu przygotowania inwestycji budowy zespołu budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni około 15.000 metrów kwadratowych z przeznaczeniem na siedzibę spółek koncernu paliwowo-energetycznego.

DEDYKOWANI SPECJALIŚCI 

Maciej Gramza
Radca prawny, Partner zarządzający

Robert Jenerowicz
Radca prawny, Partner zarządzający

Magdalena Belter
Radca prawny, Partner zarządzający

Ewa Chrzanowska
Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Szymon Jagustyn
Radca prawny