„Świadczenie usług w zakresie sprzątania.” Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2019/6

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

Załączniki do IDW (edytowalne)

Załącznik nr 1a_Wykaz cen

Wzór umowy 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załączniki do OPZ

Uwaga: W dniu 26 listopada 2019 r. dokonał zmiany treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ 26112019

Wykaz cen_26112019

Uwaga: W dniu 26 listopada 2019 r. dokonał zmiany treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ 26112019_1

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ_poziom +1_26112019

Uwaga: W dniu 3 grudnia 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga: W dniu 5 grudnia 2019 r. Pełnomocnik Zamawiającego zamieścił informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty (poprawiona)