HOME ⋅ opłata od skargi na orzeczenie KIO

opłata od skargi na orzeczenie KIO..

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu regulującego wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2020 r., sygn. akt SK 9/17, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał o zgodności z Konstytucją przepisu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755, 807 i 956) (dalej: u.k.s.c.), który w ówczesnym brzmieniu przewidywał opłatę stałą od …

Sposób obliczania opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych, 15 kwietnia 2014 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) został uznany za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Trybunału przepis …