HOME ⋅ orzeczenie KIO

orzeczenie KIO..

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – obowiązek złożenia dowodów w zakresie ceny i kosztów

O wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny na gruncie nPZP pisaliśmy już na naszym blogu w styczniu w artykułach “Kiedy zamawiający wzywa wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?” oraz “Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w nowym PZP 2021“. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej stanowisku KIO w przedmiocie dowodów, które wykonawca powinien złożyć w odpowiedzi na wezwanie do …

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu regulującego wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO

Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2020 r., sygn. akt SK 9/17, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał o zgodności z Konstytucją przepisu art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 755, 807 i 956) (dalej: u.k.s.c.), który w ówczesnym brzmieniu przewidywał opłatę stałą od …

Czy wykonawca może wskazywać te same zasoby sprzętowe w różnych postępowaniach?

W jednym z niedawnych orzeczeń Izby1, które zapadł na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych, KIO wypowiedziała się w przedmiocie dopuszczalności zaangażowania sprzętowego wykonawców w ramach różnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  Zaangażowanie zasobów sprzętowych i kadrowych w inne przedsięwzięcia Przedmiotem sporu było zaangażowanie sprzętu wykonawcy wskazanego w przetargu także w …