HOME ⋅ użytkowanie wieczyste gruntów

użytkowanie wieczyste gruntów..

Zasady dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe przekształciło się we własność tych gruntów. Ta rewolucja w prawie rzeczowym wynika z tzw. ustawy przekształceniowej z dnia 20 lipca 2018 r. i stanowi pierwszy krok systemowej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego. Nowe przepisy dotyczą nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami …